Životne priče

Borba majke za ćerku: “Četvrti put sam u Srbiji. Odsekla sam kosu i prodala da bih kupila kartu”

Kada je pre sedam godina Ukrajinka Natalija Titovna na aerodromu u Antaliji srela Novopazarca, sve je obećavalo veliku ljubav i sreću.
01.11.2018. - 09:15h

Venčali su se u Turskoj, tu se rodila i devojčica.

Kada su se tri godine kasnije preselili u Sloveniju, Natalija je ostala trudna i drugi put. Rešili su da se dečak rodi tamo i čekali njen porođaj.

Bez sumnje, upozorenja ili razgovora, samo tri nedelje posle drugog porođaja, otac deteta na prevaru odvodi dete u Srbiju, i majku, sa tek rođenom bebom ostavlja u Sloveniji, bez objašnjenja i novca. I ubrzo pokreće tužbu za razvod braka.

Dok su bili porodica, Natalija je u Novom Pazaru bila jednom, ali su život i pravo doveli do toga da za svoje dete mora da se bori upravo u tom gradu, u kojem je njen muž rođen. U kojem gotovo da je sve odlučeno mimo nje, a da nije bila pozvana ni na jedno ročište. U kojem je u slučaju za starateljsvo niko nije saslušao, niti se srela i sa jednim predstavnikom institucije koji su odlučivali o sudbini deteta i nje kao majke.

Kada je shvatila da je muž ostavio i oteo joj dete, uz pretnje da mu dovede sina u Srbiju, Natalija prijavljuje slučaj policiji u Brežicama. Takođe se odlučuje da u Sloveniji prijavi muža za otmicu deteta, shodno Konvenciji o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice dece.

Ministarstvo pravde Republike Slovenije nakon detaljnih provera potvrđuje da postoje elementi otmice deteta i na osnovu Haške konvencije pokreće procedure. Slovenci uručuju našem Ministarstvu pravde zahtev za ispitivanje slučaja.

Natalija odlazi u Ukrajinu, ali se posle mesec dana vraća u Srbiju i odlazi u Novi Pazar, kako bi videla ćerku i dobila neko objašnjenje, zašto je muž na taj način ostavio. Mlađe dete ostavlja u Ukrajini, u strahu od toga da bi joj muž oduzeo i drugo dete.

U Novom Pazaru saznaje da je njen muž, dok su još živeli zajedno u Sloveniji, dao iskaz u CSR Novi Pazar i tražio od njih da preduzmu mere, i zaštite njegovo maloletno dete, jer je „izložena lošem staranju i pružanju nege od strane majke“.

Malo posle toga podnosi i tužbu za razvod braka, u kojoj navodi da je bračna zajednica prekinuta zbog različitih naravi, bez mogućnosti pomirenja i traži da se oboje dece povere ocu na negu i samostalno staranje. Sve to se dešava u trenutku dok država Slovenija upozorava državu Srbiju da postoji mogućnost da je dete ustvari oteto.

Za mesec dana koliko je bila u Novom Pazaru, Natalija boravi u porodičnoj kući muža, jer je to bio jedini način da vidi svoje dete. Doživljava užasne neprijatnosti, u samoj kući ali i u gradu, gde je svi gledaju kao neprijatelja. Muž je ucenjuje da dete može da vidi samo u njegovom prisustvu I određuje joj šta sme da priča sa njom, koliko vremena da provedu zajedno i koliko da budu bliske.

"Ja nemam nikakvo pravo, moram da rodim dete i poklonim njemu", kaže Natalija.

Svi sudski procesi koji se vode, a to je za otmicu deteta i za razvod braka, vode se u Osnovnom sudu u Novom Pazaru, u gradu gde ga svi znaju i u kojem je njegova porodica poznata.

Rođeni brat njenog muža je direktor Centra za socijalni rad u Novom Pazaru. Niko iz Centra nikada nije pozvao Nataliju da porazgovara sa njom, nikada nije dala izjavu stručnom licu, koje bi na osnovu toga donelo mišljenje o tome da li je ona podobna majka.

Sud je uvažio mišljenje Centra samo na osnovu izjave oca. Centar je, po zahtevu suda, primenio svoj stručni metodološki postupak, koji se zvanično po CZR zove – stručni metodološki postupak u odsustvu majke.

Natalija je, zbog sukoba interesa i moguće pristrasnosti, tražila izuzeće Centra za socijalni rad u Novom Pazaru, ali je to sud odbio.

Štaviše, Sud je doneo privremenu meru, da dete ostane kod oca, dok se u istom sudu vodi postupak i za otmicu deteta.

Osnovni sud u Novom Pazaru odbio je predlog da se pokrene postupak za otmicu, kao neosnovan. U obrazloženju rešenja, sud je naveo da je Državni pravobranilac na raspravi, rekao da je - opreza radi – potrebno razmatrati zahtev države Slovenije da li je u pitanju otmica deteta.

“Četvrti put sam u Srbiji. Odsekla sam kosu i prodala da bih kupila kartu”, rekla je ona.

Državni pravobranilac naglašava i da u tom trenutku na teritoriji Slovenije ni otac i majka nemaju prijavljen boravak.

Taj podatak je bio važan radi razjašnjenja okolnosti – ako je dete oteto, kome je potrebno predati dete ukoliko majka ne živi u Sloveniji.

Istovremeno, majka deteta uopšte nije obaveštena o tome da se održava bilo kakvo ročište u Srbiji, na kome se raspravlja o sudbini njenog deteta.

Nataliji je inače boravak u Sloveniji isticao 24. februara, a sudija je ročište za slučaj otmice deteta zakazala za 6. mart 2017, 60 dana posle pokretanja postupka.

Po zakonu o Ratifikaciji Konvencije o građansko pravnim aspektima međunarodne otmice dece, sud je dužan da u roku od 6 nedelja donese odluku, u suprotnom mora da obrazloži odlaganje.

Iako sud nije postupao u ovom zakonskom roku, nije obrazložio zašto je došlo do probijanja zakonskog roka. Natalija nije ni znala za ročište, pa nije imala priliku ni da dođe, pošalje advokata i da uloži žalbu na rešenje o odbijanju. Sud se na njene žalbe izjasnio da nije mogao da je nađe.

Natalijin brak je zvanično razveden u martu ove godine. Po rešenju, ćerka je pripala ocu, sin njoj, uz model viđanja dece koji moraju da poštuju oba roditelja.

Natalija je poslednji put videla ćerku u martu ove godine. Njen bivši muž ne želi da je dovede u Ukrajinu, iako ima pasoš, a nije došao ni jednom da vidi svog sina.

Trenutno, na sudu su zbog žalbe na presudu o razvodu, u delu koji se odnosi na viđanje dece. Ne zna kako će se sve završiti, ali će se svom snagom boriti za svoju ćerku. Jer veruje da je detetu mesto pored majke, i da njena deca moraju da budu skupa.

Inače, da bi došla iz Ukrajine u Srbiju, Natalija je isekla svoju dugu plavu kosu i prodala je, da bi mogla da plati avionske karte. Želela je da dođe u emisiju kako bi svima ispričala svoju priču, ali i da njena deca jednoga dana mogu da vide i čuju da se borila za njih.

Celu emisiju pogledajte OVDE!