Zdravlje

Da li je eutanazija pravo na dostojanstvenu smrt ili legalizacija ubistva?

"Živim u svetu bola" - bila je poslednja poruka italijanskog di džeja Fabijana, kada je 2017. godine odlučio da umre u jednoj švajcarskoj klinici za eutanaziju, jer je to u njegovoj zemlji u tom trenutku bilo nezakonito. Danas, dve godine nakon toga, Vrhovni sud Italije doneo je sudsku presudu da, ubistvo iz milosrđa, nije krivično delo. Crkva se distancirala od ove odluke. Zakon u Srbiji takođe ne dozvoljava dobrovoljni prekid života, međutim, mnogi smatraju da je humano prekinuti nepodnošljivu psihičku i fizičku patnju, onome ko to želi. Da li treba legalizovati eutanaziju?

03.10.2019. - 11:50h

Cover foto: Depositphotos/AllaSerebrina