Kroz koja vrata biste prošli, da biste preživeli?

Vreme je za novu mozgalicu! Da morate da birate, kroz koja vrata biste prošli?

.

.

Zamislite da nemate izbora tj. da morate da prođete kroz jedna od ovih vrata. Koja biste izabrali da preživite?

Treba izabrati vrata broj 2. Ako lavovi nisu jeli godinama, pretpostavlja se da su do sada odavno mrtvi.