Golim rukama nemojte dirati osobu koju je upravo udarila struja! Ako ne mislite na svoju bezbedenost, lanac tragedije se nastavlja

Dvoje ljudi je nedavno stradalo najverovatnije od strujnog udara. Pretpostavlja se da je mladić nastradao dok se tuširao, a devojka kada je pokušala da mu pruži pomoć. Kako da sprečimo ovakve tragedije? Upravo je ovo bilo pitanje za električara Tomislava Micića koji je na početku istakao da bojler uvek treba isključivati tokom kupanja. A kako pomoći osobi koju je udarila struja, objasnila je Nataša Zlatić iz Crvenog krsta tokom gostovanja u "150 minuta"

.

Najvažnije je kada želimo da pomognemo nekome koga je udarila struja da prvo mislimo na svoju bezbednost. Povređenu osobu prvo treba odvojiti iz strujnog kola, a to ćemo postići isključivanjem osigurača, odnosno, isključivanjem prekidača koji se obično nalaze ispred kupatila. Ovo važni za bojler, ali šta sa drugim elektirčnim uređajima? I kako sprečiti dalju tragediju i i pomoći povređenima, saznajte detaljnije u prilogu!