Urban

Dr Vladimir Cizelj na spisku dobitnika nagrade “Kapetan Miša Anastasijević”

Ovogodišnja nacionalna nagrada “Kapetan Miša Anastasijević” uručena je u arheološkom parku “Viminacijum” najuspešnijim preduzetnicima, privrednicima, kulturnim i naučnim radnicima među kojima se našao i Dr Vladimir Cizelj. Ova prestižna nagrada dodeljuje se već dvadeset godina istaknutim pojedincima i kompanijama sa ciljem afirmacije napretka Srbije u sferi nauke, zdravstva, privrede, kulture i novinarstva. Cizelj je priznanje dobio za poslovnu viziju.

07.12.2020. - 14:00h pr
Vladimir Cizelj na spisku dobitnika nagrade Kapetan Miša Anastasijević
Vladimir Cizelj na spisku dobitnika nagrade Kapetan Miša Anastasijevićfoto: Vladimir Cizelj

Priznanje obuhvata povelju, statuetu i zlatnik sa likom srpskog preduzetnika i filantropa iz XIX veka po kojem nagrada nosi ime. 24 lidera našeg društva i privrede, među kojima je i Dr Vladimir Cizelj, osnivač i direktor kompanije Vlatacom, laureati su nagrade “Kapetan Miša Anastasijević” za 2020. godinu. Krunu ovog događaja predstavlja i objavljivanje knjige u kojoj su se našli svi dobitinici ovog prestižnog priznanja.

Doprinos Dr Vladimira Cizelja nauci i tehnološkom razvoju

Dr Vladimir Cizelj rođen je 1951. u gradu Ptuju u Sloveniji. Nakon što je diplomirao na Katedri za elektroniku, telekomunikacije i kontrolno inženjerstvo na Univerzitetu u Beogradu, 1977. godine stiče master diplomu Univerziteta Blumzberg u Pensilvaniji, SAD iz oblasti Biznisa i administracije.

Njegov naučni doprinos ogleda se u mnogim složenim vojnim projektima, a u Institutu za nuklearne nauke “Vinča” radio je na razvoju mnogih uređaja i sistema koji i danas nose njegovo ime. Krunu Dr Cizeljovog naučnog rada predstavlja priznanje koje mu je dodelilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a usledila je i akreditacija Vlatacom-a kao prvog privatnog tehničkog naučnog instituta u Srbiji.

Cizelj i međunarodna saradnja

Dr Vladimir Cizelj dobitnik je počasnog doktorata Evropskog univerziteta (European University) u Beogradu, kao i zvanja akademika Evropske akademije nauka u Beču. Institut Vlatacom stoji iza mnogih uspešnih projekata primenjenih u raznim zemljama Evrope, Afrike, Azije i Latinske Amerike.

Institut Vlatacom, na čijem je čelu Dr Vladimir Cizelj, dobitnik je mnogih priznanja i partner je na mnogim naučnim projektima rađenim u saradnji sa prestižnim svetskim univerzitetima kao što su Univerzitet Florida Atlantik, Oksford, Univerzitet u Brnu, kao i Horizon 2020.

Institut Vlatacom se fokusira na unapređenje nacionalne bezbednosti

Vlatacom, osnivača Dr Vladimira Cizelja, prednjači u proizvodnji i integraciji informaciono-komunikacione tehnologije, obrade elektronskih identifikacionih dokumenata, biometrijskih čitača dokumenata, kontrole i regulacije saobraćaja, multisenzorskih sistema za nadgledanje, rešenja za automatsko prepoznavanje registarskih tablica, kao i obrade pametnih signala slika i radio-talasa.

Tehnologija za čiji je razvoj zaslužna kompanija Vlatacom služi za unapređenje nacionalne bezbednosti s obzirom da je usavršila kompleksne sisteme za zaštitu kopnenih granica, šifrovanje i autentifikaciju, videonadzor i kriptovanu komunikaciju.

Pametna tehnologija za bezbedan grad

U okviru koncepta “Bezbedan grad”, kompanija Vlatacom razvila je sisteme za nadgledanje koji objedinjuje sisteme za automatsko prepoznavanje registarskih tablica, višenamenske IP kamere.

Vlatacom sistemi koji detektuju prekršaje obuhvataju statične i prenosne sisteme koji automatizuju proces prepoznavanja registarskih tablica, kao i napredan video-nadzor u otvorenim i zatvorenim prostorima. Zbog svih ovih dostignuća, Vladimir Cizelj dobio je ovogodišnju jubilarnu nagradu za poslovnu viziju.

S ciljem da građani budu sigurni ne samo na ulicama, već i na internetu treba napomenuti da se Cizeljev institut bavi stalnim inovacijama na ovom polju. Istraživanjima instituta Vlatacom radi se na poboljšanju online bezbednosti, šifrovanja komunikacije i sprečavanja sajber napada uz pomoć pametne tehnologije.

Kapetan Miša, srpski dobrotvor i uspešan trgovac

Kapetan Miša Anastasijević (1803-1885) po kome je ovo prestižno priznanje dobilo ime bio je istaknuti srpski trgovac i filantrop. Osim što je bio jedan od prvih preduzetnika na ovim prostorima, bio je i patriota, učitelj i dobročinitelj.

Zbog skupocene zgrade u centru Beograda, poznate pod imenom Kapetan Mišino zdanje, koju je poklonio Srbiji 1863. godine, Miša Anastasijević proglašen je za jednog od najvećih srpskih dobrotvora. Miša Anastasijević mogao bi biti uzor mladim preduzetnicima, a zbog svoje požrtvovanosti i i odgovornosti predstavlja inspiraciju uspešnim ljudima da ostave zaveštanje svom narodu.

U mladosti je činio mnoga dobra dela i pomagao siromašnima, oduživši se na taj način svakome ko mu je do tada u životu pomogao. Finansijski je pomagao piscima i plaćao štampanje njihovih knjiga, opraštao je mnoge dugove ljudima koji su se kod njega zadužili. Proglašen je počasnim članom “Društva srpske slovesnosti”.

Dr Vladimir Cizelj jedan je od dobitnika nacionalnog priznanja “Kapetan Miša Anastasijević” za 2020. godinu, a nagrada se dodeljuje u okviru inicijative “Put ka vrhu”. Projekat je pokrenula kompanija “Medija invent” iz Novog Sada u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Univerzitetom u Novom Sadu.