Dom i porodica

Brak ili vanbračna zajednica?

Parovi su često u dilemi da li da počnu zajednički život ozvaničen i formalno potpisom na papiru ili da se slobodno upuste u život pod istim krovom. Šta je brak, a šta vanbračna zajednica, u kom pogledu su ove dve institucije pravno izjednačene, a u kojim aspektima se razlikuju , pročitajte pre nego što donesete odluku.
24.03.2015. - 10:16h

Šta kaže zakon?

Brak i vanbračna zajednica su gotovo izjednačene prema zakonu u Srbiji. To znači da nije bitno da li ste sa partnerom otišli pred matičara ili ne. Ako zajedno povodite život, vi ste u nekoj vrsti zakonske obaveze jedni prema drugima. Ta obaveza kaže da su partneri ravnopravni i da su dužni da se međusobno poštuju, pomažu i izdržavaju.
Koja prava imaju i supružnici i partneri?
Bez obzira na to da li ste venčani ili ne, imovina stečena tokom zajedničkog života pripada oboma. Pri tome se ne uzima u obzir ko je od partnera u to vreme više radio ili zarađivao. U slučaju raskida ili razvoda - sve se deli na pola.

I ako se razvodite i ako raskidate sa partnerom sa kojim ste živeli zajedno, imate pravo na izdržavanje, ukoliko niste sposobni da radite. Izdržavanje traje do pet godina, a moguće ga je i produžiti.

Ako sa partnerom imate maloletno dete, u slučaju rastanka sud se ponaša kao i u slučaju razvoda braka. To znači da imate pravo da sa detetom ostanete u suprugovom stanu, ukoliko nemate svoj.

Koja prava imaju samo supružnici?

Najveće razlike između braka i vanbračne zajednice nastaju u slučaju smrti jednog od partnera.

Porodičnu penziju možete da nasledite samo od supruga ili supruge. U slučaju smrti jednog od partnera u vanbračoj zajednici, drugi partner ima pravo samo na svoju penziju.

Ako vanbračni supružnik koji je preminuo za sobom ne ostave testament, njegov partner nema pravo da nasledi njegovu/ njenu imovinu.

Prava dece u vanbračnoj zajednici
Deca rođena u vanbračnoj zajednici imaju jednaka prava kao i deca u braku. Oni nasleđuju svoje roditelje, koji su dužni da ih izdržavaju dok ne postanu punoletna. Takođe vanbračni partneri imaju puno pravo da usvoje decu.
O imenu i prezimenu deteta se roditelji zajedno dogovaraju. To znači da dete može da nosi prezime oca ili majke, u zavisnosti od dogovora. Budite svesni samo da ćete morati da zajednički prijavite dete nakon rođenja, a dodatne aministrativne komplikacije nastaju ako niste prijavljeni na istoj adresi.

Raskid vanbračne zajednice

Ako odlučite da se raziđete sa vanbračnim partnerom, najbolje bi bilo da sami podelite odgovornosti i imovinu. Takav ugovor trebalo bi sastaviti i overiti u sudu, posebno ako imate decu. Ako je dogovor nemoguć, partneri i dalje mogu da podnesu tužbu jedni protiv drugih i dalje se postupa kao i kod razvoda braka.

Izvor: bebac.com