Info

Najviše žalbi na kvalitet obuće

Oko 15 odsto svih žalbi potrošača u Srbiji odnosi se na kvalitet obuće, posebno sportske obuće, oko 10 odsto se odnosi na kvalitet mobilnih telefona, nakon čega slede telekomunikacione usluge, izjavila je Vesna Novaković, pomoćnica ministra u sektoru za zaštitu potrošača u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.
25.11.2014. - 14:28h

“To su najčešći problemi koje smo ustanovili u dosadašnjem radu, a pratimo ih kroz evidencije koje vode udruženja za zaštitu potrošača i na osnovu onoga što javljaju građani našem odeljenju za zaštitu potrošača”, rekla je ona u izjavi novinarima na predstavljanju novog Zakona o zaštiti potrošača u Regionalnoj privrednoj komori Subotica.


Ona je dodala da ne postoji veliki broj prijava koje se odnose na rok trajanja, zato što se građani u tim slučajevima prvenstveno obraćaju inspekcijama koje su za to zadužene.

Po pitanju kaznene politike u novom zakonu, pomoćnica ministra kaže da su i u novom zakonskom rešenju kazne iste i iznose od 300.000 do dva miliona dinara za pravna lica.

Takođe je naglasila da je novim zakonom olakšan pristup za podnošenje reklamacija potrošača, zbog nejasnoća i poteškoća iz prethodnog zakonskog rešenja u ovoj oblasti, pa je tako pojašnjen način podnošenja reklamacije, obaveze trgovaca po ovom pitanju, a rokovi su precizirani i skraćeni.

Tako je, po njenim rečima, rok za odgovor potrošaču skraćen sa 15 na osam dana i mora da sadrži tačno izjašnjenje trgovca i način na koji će reklamacija biti otklonjena.
“Ukoliko se reklamacija prihvati, rok za otklanjanje te nesaobraznosti je 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu. To je takođe precizirano zakonom”, rekla je Novaković.

Novaković je podsetila da je zakon počeo sa primenom 22. septembra ove godine, te da su izmene urađene u cilju jačanja institucionalnog okvira za sprovođenje politike zaštite potrošača i uloge nevladinih udruženja, kao i u cilju usklađivanja sa zakonodavstvom Evropske unije, odnosno obezbeđenja mehanizama za efikasnije sprovođenje zakona.
“Mi smo ovaj zakon radili u saradnji sa udruženjiam za zaštitu potrošača i brojni njihovi predlozi i sugestije su uvaženi, a takođe smo imali intenzivne javne rasprave sa predstavnicima komora, tako da je ovaj zakon produkt zajedničkog rada i privrede i nevladinih udruženja i nas kao državnog organa”, rekla je Novaković.

Sekretar odbora u Regionalnoj privrednoj komori Subotica Nebojša Ševo rekao je novinarima da je njihov interes, kao asocijacije koja se bavi interesima privrede, da se privredna društva, kao “strana sa manje prava” u ovom zakonu edukuju za njegovu primenu.
“Da se pripremamo da možemo na što bolji način da odgovorimo onim zahtevima koji su postavljeni zakonom i na taj način unapredimo svoju uslugu i ponudu i da nemamo problema sa eventualnim prigovorima koji se mogu desiti po ovom zakonu”, rekao je Ševo.

Izvor: Tanjug