Info

Ko će platiti naše odsustvo sa posla zbog stresa, ako smo svi pod stresom?

Stres je bolest, stav je Svetske zdravstvene organizacije koja traži da
osiguravajuće kuće pokrivaju i ovo lečenje. Može li naš RFZO da izdrži
naš nivo stresa, hoće li se on lečiti u domovima zdravlja i kako se
uopšte dokazuje a kako leči napetost u društvu gde su svi pod stresom?

09.06.2019. - 11:11h