Igra sudbine - Ponedeljak, 27. jun - Pismo

Mile i Luka sa nestrpljenjem očekuju rezultate komisije nakon što su im predstavili svoj diplomski film. Između Alekse i Ade dolazi do manjeg konflikta. Oleg upada kod Nikše u kancelariju u sred sastanka. Dok Nikša opijen očinskom ljubavlju gleda u sina sa osmehom,

.

Oleg kipti od besa i prezira. Istovremeno, u Adin dom dolazi Olegova sestra sa pismom koje je majka na samrti adresirala na nju.