EXploziv 28. juna - Sa Glavne železničke stanice u Beogradu, polazi poslednji voz...

30. juna sa beogradske Glavne železnicke stanice otići će zadnji voz. Posle 134 godine dolazaka, odlazaka, ispraćaja, putovanja, suza i radovanja železnički saobraćaj će biti izmešten iz centra grada. Poslednje dane stanice odbrojavaju oni koji su je najviše i koristili. Putnici.
28.06.2018. - 13:25h