Vozači, da li znate pravila: Ko ima pravo prvenstva prolaza na ovoj raskrsnici?

Veliki broj vozača kada se nađe usred gužve, pa još u prometnoj raskrsnici nije sigurno ko ima prvenstvo prolaza. Na slici, na kojoj se ukrštaju ulica sa i ulica bez prava prvenstva prolaza, saobraćaj je regulisan saobraćajnim znakovima. Da li ste vi sigurni ko i kojim redosledom treba da se kreće?

.

Ulicom sa pravom prvenstva prolaza kreću se dva automobila, od kojih “gornji” smeđi automobil skreće levo, dok “donji” plavi nastavlja pravo.

Ulicom bez prava prvenstva prolaza kreću se tramvaj koji produžava pravo, policijisko vozilo pod rotacijom koje skreće levo i, iz suprotnog pravca, crveni automobil koji skreće levo.

Kojim redosledom će se odvijati saobraćaj na raskrsnici:

1. Plavi – smeđi – policija – crveni – tramvaj,
2. Smeđi – policija – plavi – tramvaj – crveni,
3. Policija – plavi – smeđi – tramvaj – crveni,
4. Tramvaj – policija – plavi – crveni – smeđi

Odgovor:

Broj 3 je tačan odgovor!

Kroz raskrsnicu prvi prolazi policijski automobil pod rotacijom, kao vozilo koje u ovoj sutuaciji ima apsolutno pravo prvenstva prolaza.

Posle njega, prolaze vozila koja se kreću ulicom sa pravom prvenstva prolaza i to: prvo prolazi plavi automobil, pošto on zadržava svoj pravac kretanja, a zatim i smeđi koji skreće levo.

Kroz raskrsnicu sledeći prolazi tramvaj, budući da i on zadržava pravac kretanja, kao i da je u pitanju šinsko vozilo. Poslednji kroz raskrsnicu prolazi crveni automobil, prenosi Noviglas.info