Ove dokumente ČUVAJTE DO KRAJA ŽIVOTA: Nikako ih nemojte bacati!

Prema podacima nemačke kompanije "Bitkom" svaki građanin kod kuće ima prosečno oko osam fascikli u kojima arhivira važne dokumente. Dobra vest je da ne morate uvek da čuvate svaki račun i da je digitalna kopija dovoljna za mnoge stvari.

Izvor: novi.ba  |  
Ilustracija Foto: smolaw/Shutterstock
Ilustracija Foto: smolaw/Shutterstock
.

S druge strane, u nastavku vam navodimo koje to dokumente treba doživotno da čuvate:

- Izvod iz matične knjige rođenih;

- Krsni list;

- Venčani list i (ako postoji) dokument kojim vas crkva razrešava braka;

- Oporuka, potvrda o nasledstvu, čitulja članova porodice;

- Medicinski nalaz;

- Potvrda o obuci, potvrda o završetku školovanja, referenca posla;

- Dokumenti za obračun imovinske rasprave;

- dokument o socijalnom osiguranju;

- Dokaz o vlasništvu kuće;

- Polica životnog osiguranja.

Postoje dokumenti koji su važni i moraju se čuvati određeno vreme, nakon čega se mogu baciti. To su:

- Ugovor o radu: Čuvajte ga do sledećeg posla, nakon toga je dovoljna digitalna kopija.

Dokumenti koji se moraju da se čuvaju najmanje 30 godina:

- Sudska presuda;

- Sudski nalog;

- Spisi predmeta i ostali pravosudni dokumenti.