Kuhinjica

Sve što niste znali o organskoj proizvodnji

Organska poljoprivreda poznata je u svetu preko tri decenije. Kod nas je počela da se stidljivo pojavljuje krajem devedesetih godina prošlog veka, tako da je danas ozbiljna konkurencija regularnoj proizvodnji.
20.08.2014. - 09:39h

Po tipu organske proizvodnje danas se može proizvoditi gotove sve. U Nemačkoj se recimo ide do takvih krajnosti da se nabavlja i „organski pamuk“ koji se koristi za izradu donjeg veša, tako da na deklaraciji uredno piše da je recimo potkošulja izrađena od organskog pamuka. Zbog toga je organska proizvodnja danas izuzetan deo svetskog agrobiznisa.

Kada se govori o proizvodnji hrane kod nas je najzastupljenija proizvodnja povrća po organskom principu dok su grane stočarstva i voćarstva slabije razvijene. Međutim, organsko voće sve više osvaja ne samo svetsku, već i ponudu na našem tržištu, usled velikog značaja u ishrani.

Mogućnosti organske proizvodnje voća u našoj zemlji su veoma značajne. Deo prikupljenih plodova voća iz prirodne populacije, iz tradicionalnih zasada na okućnici i iz ekstezivnih zasada može po svim kriterijumima da bude svrstan u organske proizvode. To predstavlja dobru osnovu za organizovanje savremene organske proizvodnje kojom bi domaćem i svetskom tržištu mogle da budu ponuđene značajne sertifikovane količine voća i prerađevina od voća izuzetnog kvaliteta. Međutim, ukoliko se voće proizvodi na parcelama koje ispunjavaju sve uslove da ono bude ORGANSKO, male su šanse da ga kao takvo i prodate ukoliko nemate odgovarajući sertifikat i sve potrebne dozvole i registrovano gazdinstvo za bavljenje organskom proizvodnjom.

Isto tako, ukoliko rešite da osnujete organski zasad neke voćne vrste potrebno je da u vremenskom periodu od 3 godine prođete period tzv. konverzije zemljišta kako bi ono iz konvencionalnog prešlo u zemljište na kome se može zasnovati organska proizvodnja.
Krajem prošlog veka nastao je pokret koji se zalagao za preobraćaj konvencionalne proizvodnje u organsku sa naglaskom na primenu organskih đubriva, uz primenu pesticida koji se mogu naći u prirodi kada je to potrebno.

Organski koncept poljoprivrede je vremenom prihvaćen, a proizvođači voća su se vremenom uključili u ovaj tip proizvodnje, posebno u zemljama gde je voćarstvo veoma razvijeno.

Postupak organske proizvodnje voća se razlikuje od konvencionalnog pre svega po tome što se u procesu proizvodnje i prerade ne koriste hemijska sredstva ili ona koja se kao takva ne mogu naći u prirodi.

Celokupni proces proizvodnje, prerade, skladištenja i transporta može da bude podvrgnut sistematskoj kontroli od strane ovlašćene institucije u cilju dobijanja sertifikata da je proizvod dobijen u skladu sa propisima koji važe za organsku proizvodnju i preradu. Vrlo je važno da ovde dodamo da organska proizvodnja, pogotovo ako je masovna ne zabranjuje upotrebu preparata za zaštitu. Naprotiv, oni su dozvoljeni, ali samo oni koji imaju isključivo upotrebnu dozvolu za korišćenje u organskoj proizvodnji.

Proizvodnja voća po organskom tipu je deo organske poljoprivrede i zasnovana je na principima koji se oslanjaju na prirodne resuse i biološe potencijale voćaka. Korišćenje đubriva i sredstava za zaštitu u organskoj proizvodnji koji nisu proizvedeni na farmi, svedena je na najmanju meru.

Koriste se sorte otporne prema prouzrokovačima bolesti i štetočinama, a u zaštiti i suzbijanju štetočina koriste se prirodni neprijatelji i specijalni biloški preparati. Za đubrenje se koristi kompost i zelenišno đubrivo, kao i biljke azotofiksatori.

Biloške mere zaštite ovde u potpunosti nalaze primenu, a korovi se uklanjaju mehanički ili zastiranjem zemljišta. Nema upotrebe herbicida, tako da korišćenje motike gotovo da predstavlja osnovni način tretmana protiv korova, a đubrenje zasada se obavlja prema biološkim i proizvodnim zahtevima voćaka.

Iz ovoga se može zaključiti da je organska prozvodnja jedan složen proces i da zahteva ozbiljan pristup, ali i više rada. U organskoj proizvodnji ima više fizičkog rada, više se koriste ručni alati, a svi insekti za koje je to moguće se uklanjaju ručno. Sve to za rezultat ima proizvodnju zdravstveno ispravnog poljoprivrednog proizvoda, bez obzira da li se radi o voću ili povrću. Takav proizvod je nekada i po 4 puta skuplji od istog koji je dobijen regularnom proizvodnjom. I što je najvažnije, za organske proizvode tražnja raste sve više i pored visoke cene. Zbog toga se u većim gradovima otvaraju posebne uskospecijalizovane pijace u kojima se prodaju organski proizvodi. Veći hipermarketi takođe imaju u specijalnoj ponudi i organske proizvode koji su jasno i nedvosmisleno označeni kao organik proizvod.

Izvor: Časopis Domaćin

Više o emisji Domaći pogledajte OVDE.