Maniri koji otkrivaju lepo vaspitano dete

Mališani ponekad jednostavno ne shvataju da su njihovi postupci nepristojni. Zato su roditelji tu, da ih nauče osnovnim pravilima lepog ponašanja...

.

U vrevi svakodnevnog života zaposleni roditelji nemaju puno vremena koje bi posvetili vaspitanju svog deteta. Ipak, da bi bila učtiva i ljubazna, deca moraju imati manire koji su odraz lepog ponašanja u društvu.

- Ukoliko želite lepo vaspitano dete onda se potrudite da ga naučite da:

- Kaže "molim" kada nešto traži, a "hvala" kada nešto dobije.

- Ne prekida odrasle u toku razgovora, osim u hitnim situacijama. Reč "izvinite" je najučtiviji način da se uključi u razgovor.

- Ne treba da komentariše fizički izgled drugih osim ako time ne upućuje kompliment, što je dobrodošlo.

- Ne treba da koristi nepristojne reči.

- Nakon odgovora na pitanje "Kako si" treba odgovoriti i uzvratiti istim pitanjem. 

- Kada ima nedoumicu oko nečega, prvo treba da zatraži dozvolu.

- Kada telefonira treba da se prvo predstavi, a onda da upita da li može da razgovara sa osobom koju poziva.

- Kada provede neko vreme kod svog druga, treba da se zahvali njegovim roditeljima na lepom vremenu koje je tamo provelo.

- Negativne stavove treba da zadrži za sebe.

- Pre ulaska treba da pokuca na vrata i sačeka odgovor.

- Kada kašlje ili kija mora pokriti usta.

Izvor: yumama.com