Stojanovski: Izbeglice se ubrzale, žure da uđu u Srbiju

Izbeglice iz ratom zahvaćenih područja sa Bliskog istoka su se ubrzale i žure da što pre pređu iz Makedonije u Srbiju, izjavio je danas upravnik Prihvatnog kampa u Tabanovcima Goran Stojanovski, navodeći da tu trenutno boravi svega tridesetak ljudi.

"Ranije su se zadržavali malo više, između tri i pet sati, a neki su i spavali u kampu. Sada se ne zadržavaju, jer se plaše da Evropa ne donese neku novu odluku i potpuno zatvori granice, kao što je to uradila za ekonomske migrante", rekao je Stojanovski izvestaču Tanjuga.

On je podsetio da je ekonomskim migrantima, odnosno onima koji nisu iz ratom zahvaćenih područja Sirije, Iraka i Avganistana, zabranjen ulaz u Makedoniju u Đevđeliji.

Nakon što je Slovenija zatvorila granicu za ekonomske migrante, to su učinile i Hrvatska, Srbija i Makedonija.

Stojanovski je kazao da je to razlog zašto su se izbeglice ubrzale na svom putu zemljama Zapadne Evrope, a da su oni na Đevđeliji razvrstani, tako da Tabanovcima nema ekonomskih migranata.

U Tabanovce je danas stigao samo jedan voz sa 806 izbeglica koji su gotovo odmah krenuli pešice ka Srbiji, naveo je on.

Naredni voz se očekuje u kasnim večernjim satima, s obzirom da je usporena registracija u Đevđeliji, gde se vrši njihovo razvrstavanje.

Ekonomski migranti, uglavnom iz Irana, Pakistana, Maroka i Bangladeša, već nedelju dana su blokirani na ulazu iz Grčku u Đevđeliji gde protestuju, a pojedini su i zašili usne i odbijaju lekarsku pomoć tražeći da nastave put ka Zapadnoj Evropi.

U Tabanovcima je trenutno svega oko 30 izbeglica i to su uglavnom ljudi sa malom decom.

Oni mogu ukoliko žele tu da se zadrže svih 72 sata, koliko im je to dozvoljeno, naveo je Stojanovski.

"Za izbeglice je cilj da što pre uđu u Srbiju. Gledaju što pre da pojedu nešto, obuku se i da eventualno dobiju medicinsku pomoć", rekao je Stojanovski.

On kaže da kamp u Tabanovcima može dnevno da primi oko 1.000 ljudi i da će uskoro biti proširen sa dva velika šatora, od kojih će jedan biti topla kuhinja, tako da će moći u toplom da obeduju.

Upravnik Prihvatnog kampa u Tabanovcima dodao je da će tu biti dopremljeno još 30 kontejnera u koje može da stane po osam ljudi, pa će taj kamp moći da primi dodatnih 250 izbeglica.

Izvor: Tanjug