Slušanje muzike evocira uspomene

Slušajući pop muziku pomaže pacijentima sa težim oštećenjima na mozgu da vrate lične uspomene, sugeriše nova studija. Istraživači su otkrili da kod pacijenata sa oštećenjima postoji sličan broj sećanja na uspomene tokom puštanja pesme, kao i kod pacijenata bez ikakvih oštećenja.

.

Studija, sprovedena od strane doktorke Ami Bird i doktorke Severin Semson, bila je prva koja se bavi istraživanjem koliku moć ima pesma u evociranju uspomena kod pacijenata sa oštećenjima mozga, rađe nego na onima bez oštećenja i demencija.

Istraživanje, objavljeno u časopisu “Neuropsihološka Rehabilitacija (Neuropsychological Rehabilitation)”, je nadgledalo kako naučnici puštaju ekstrakte različitih popularnih pesama petoro ljudi koji su patili od oštećenja na mozgu. Pesme, uzete iz dotadašnjih života pacijenata, takođe su puštane i kontrolnoj grupi od pet osoba bez oštećenja. Svaki od volontera je zamoljen da zabeleži koliko je data pesma poznata, kao i da li im se sviđa i koje uspomene evocira.

Zabeleženo je da su obe ispitaničke grupe, tačnije ona grupa sa oštećenjem mozga, kao i ona bez, imale sličan broj evociranih uspomena. Samo je jedan pacijent zabeležen da nije imao ni jednu povezanost sa pesmom, niti bilo kakvu uspomenu. Od svih ispitanika, većina uspomena je bila o jednoj osobi, grupi ljudi ili nekog dela života, ali su sve uglavnom bile pozitivne. Pesme koje su evocirale uspomene su zabeležene da su poznatije i dopadljivije ispitanicima od onih koje nisu izazvale ni jednu uspomenu.

Autori ove studije se nadaju da će ovo da ohrabri i druge naučnike da nastave da se bave ovom tematikom i da će se ovo polje još naučno istražiti.