Da li smo postali rezistentni na antibiotike? Ko je za to kriv?

Sve češće se pojavljuju bakterije na koje postojeći antibiotici ne deluju. Zbog čega je to tako saznali smo od stručnjaka.

Foto: Chinnapong / Shutterstock
Foto: Chinnapong / Shutterstock
.

Neadekvatnom upotrebnom, odnodsno, zloupotrebom antibiotika stimulisali smo loše bakterije da prevladaju nad dobrim bakterijama i da sve češće izazivaju bolesti kod ljudi i životinja. I to pravi sve veći problem u medicini, kazao je prof. dr Branko Jovčić sa Biološkog fakulteta.

Antibiotike treba koristiti samo za lečenje bakterijske infekcije, oni ne leče virusnu infekciju, podsetila je dr Iva Gajić.

Koliko je korona zakomplikovala ovu priču i kakva nas budućnost čeka pogledajte detaljnije.