Zdravlje

Mozak bolje radi kada govorite dva jezika!

Bilingvizam stimuliše mozak i pruža značajne kognitivne prednosti deci, zdravim osobama, kao i pacijenatima koji pate od neke neurološke patologije, kao što je Alćajmerova bolest, ističe se u studiji doktorantkinje sa belgijskog Univerziteta u Gentu.
14.05.2015. - 10:16h

Istraživanjem je bilo obuhvaćeno 54 dece pretškolskog uzrasta istog nivoa inteligencije i lingvističkog razvoja. Mališani su podeljeni u dve grupe, od kojih je jedna pohađala nastavu na dva jezika (francuski i holandski), a jedna samo na maternjem.

Nakon godinu dana, naučnica je putem testova uporedila intelektualne sposobnosti dece iz obe grupe.

"Posle godinu dana, deca koja su imala dvojezičnu nastavu ostvarila su bolje rezultate na testovima inteligencije od dece koja su školu pohađala samo na maternjem jeziku", kazala je autorka studije Evi Vumans, prenose belgijski mediji.

Jedno drugo istraživanje, sprovedeno u saradnji sa univerzitetskim bolnicama u Gentu i Briselu, otkrilo je da dvojezičnost može da uspori negativne kognitivne simptome Alćajmera za četiri do pet godina.

"Dve druge studije su, pak, pokazale da odrasle dvojezične osobe postižu bolje rezultate na kognitivnom planu od osoba istog uzrasta koje govore samo jedan jezik. Najviše koristi imaju bilingvisti koji često koriste drugi jezik, poput prevodilaca", navela je Vumans.

Izvor: tanjug