Zdravlje

Danas je Međunarodni dan starih osoba

Međunarodni dan starijih osoba obeležava se u svetu od 1991. svake godine 1. oktobra.
01.10.2014. - 09:59h

Međunarodni dan starijih osoba proglasila je Glavna Skupština Ujedinjenih naroda 14. decembra 1990. godine rezolucijom 45/106, da bi se naglasila važnost osiguravanja životne sredine koja se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika treće dobi.

Proglašenjem međunarodnog dana starijih osoba želi se da se podstaknu države da starijim članovima osiguraju zadovoljenje njihovih potreba i omoguće im učestvovanje u društvu u skladu sa njihovim fizičkim i intelektualnim sposobnostima.

Međunarodni dan starijih osoba je poseban dan za starije osobe širom sveta.

Slogan ovogodišnje kampanje „Ne zapostavimo nikoga: promovišimo društvo za sve generacije” izabran je sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na činjenicu da će starenje populacije i populaciona dinamika oblikovati ključne izazove za razvoj sa kojima će se svet suočiti u 21. veku. Neobraćanje pažnje na starije osobe znači da se ne obraća pažnja na 20 posto svetske populacije do 2030. godine, kada će biti više ljudi starijih od 60 godina nego dece mlađe od 10 godina, pri čemu će te brze promene u starosnoj strukturi pre svega zahvatiti zemlje u razvoju.

Ako je naš cilj da izgradimo „budućnost kakvu želimo”, moramo obratiti pažnju na stanovništvo starije od 60 godina za koje se očekuje da se dostići broj od 1,4 milijarde do 2030. godine.

Ciljevi ovogodišnje kampanje usmereni su na:

Isticanje ključnih principa na kojima počiva agenda razvojnog plana UN nakon 2015. godine, koja nikoga ne zapostavlja i uključuje pitanja koja najviše brinu starije osobe.

Skretanje pažnje na činjenicu kako pitanja starenja lako postaju fokus interesovanja različitih grupa ako je osigurano njihovo uključivanje.