Zdravlje

Faktori rizika i oblici infekcije korona virusom

Kao što je već poznato, korona virus ulazi u organizam preko gornjih disajnih puteva, da bi dalje, spajanjem sa angiotenzin konvertujućim enzimom 2 (ACE 2) ušao u ćelije pluća i započeo umnožavanje. Pored važne uloge u regulaciji krvnog pritiska, ACE 2 enzim koji se nalazi i na ćelijama srca i krvnih sudova, odgovoran je i za antiinflamatorni (protivupalni) i antioksidativni efekat.

11.01.2021. - 10:10h
Ilustracija
Ilustracijafoto: Depositphotos/prostooleh

Po ulasku virusa u ljudski organizam moguće su različite faze bolesti: - „respiratorna“ faza bolesti, koja se karakteriše izrazitom hipoksemijom, tj. smanjenom zasićenošću arterijske krvi kiseonikom. Sledeća faza je hiperinflamatorna faza (izražen upalni proces) i protrombotsko stanje (stanje organizma u kojem se ubrzano stvaraju krvni ugrušci), da bi u sledećoj fazi bolesti dolazilo do tzv. tromboembolijskih komplikacija, kaže dr Srđan Babić, vaskularni hirurg sa Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“.

Često se, kod hospitalizovanih pacijenata obolelih od Covida 19 dešavaju promene u srčanom mišiću različitog stepena- od blagih laboratorijskih znakova oštećenja srca, preko miokarditisa (upala srčanog mišića), do infarkta miokarda sa smrtonosnim ishodima. Postoje serije rađenih obdukcija koje su dokazale mikrotrombe u arterijskom i venskom sistemu srca, koji su bili uzrok fatalnog infarkta srca ili plućne embolije. Takođe u alveolama u kojima se vrši razmena gasova dolazi do tromboze kapilarne mreže alveola što praktično blokira prihvatanje kiseonika i otpuštanje ugljen dioksida.

Dr Srđan Babić
Dr Srđan Babićfoto: Privatna arhiva

Dr Srđan Babić upozorava da što se tiče vaskularnih komplikacija bolesti, tj. komplikacija vezanih za arterijski i venski sistem, tu su već pomenute tromboze arterijskog i venskog korita, šlog, sistemski vaskulitisi, kao i promene na prstima koje podsećaju na smrzotine.

Da li si u kom stepenu, sve ove komplikacije rezultat direktnih virusnih povreda, produžene hipoksemije, upale i infekcije samih ćeilja krvnih sudova i ćelija miokarda, za sada ostaje nepoznato.

Do sada je u više navrata, kroz mnogobrojne studije, potvrđeno da su faktori rizika za težu formu bolesti Covid 19- starija životna dob, gojaznost, dijabetes, kao i postojeće kardiovaskularne bolesti.

Dr Aleksandar Babić
Dr Aleksandar Babićfoto: Privatna arhiva

Takođe, poznato je da postoji veći broj receptora koji su odgovorni za proinflamatorni odgovor organizma. Potvrđeno da ljudi koji su u riziku za težu formu bolesti (gojazni, dijabetičari) Covid 19, imaju „gušće“ raspoređene pomenute receptore, te je reakcija orgaizma na upalni proces jača. Upravo su, već često pominjani, citokini odgovorni za regulaciju našeg imunog sistema i imunskih reakcija, a tzv. „citokinska oluja“ je nešto što uvodi pacijenta u, uslovno rečeno, teži oblik bolesti. U tim trenucima, pacijent (i lekari) moraju da se bore i protiv virusa i protiv imunog odgovora organizma, kaže dr Aleksandar Babić sa Instituta „Dedinje“.

Upravo sve prethodno pomenuto je otvorilo sledeće poglavlje i dalo ideje za istraživanje novih lekova. Njihova svrha bi bila da suprimiraju imunski odgovor, nedozvolivši mu da „pretera“ u reakciji na virus, ali opet, sa druge strane, ostavljajući ga dovoljno aktivnog da može da se izbori sa nepozvanim gostom. Postoji više započetih studija, koje će nam po okončanju, nadamo se, dati nove terapijske mogućnosti za lečenje Covid 19 infekcije. Do tada, redukcija telesne težine i mere zaštite pored započete predstavljaju borbu protiv dobijanja infekcije. Svetla tačka i početak kraja pandemije koja je skoro zaustavila svet je opšta imunizacija.

Autori:

Ass Univ dr sci med Srđan Babić, vaskularni hirurg

Dr Aleksandar Babić