Zdravlje

Ako ste se već odlučili za vežbanje u teretanama u vreme pandemije, na OVO morate da obratite pažnju!

Ako ste se opredelili za vežbanje u teretani i u vreme pandemije Kovida-19, vreme je da znate na šta treba da obratite pažnju.

04.07.2020. - 14:00h
vežbanje u teretani u vreme pandemije korona virusa
vežbanje u teretani u vreme pandemije korona virusafoto: Depositphotos/liudmilachernetska@gmail.com

Prvo, važno je da izbegavate velike grupe u teretanama, kojih i ne bi trebalo da bude u salama za vežbanje. Takođe, nosite masku dok trenirate i potrudite se da energčnije vežbe ipak radite napolju.

Kako navodi „Hafington post“ preskačite grupne treninge za sada, a uvek pre korišćenja dezinfikujte sprave na kojima planirate da vežbate.

Gradski zavod za javno zdravlje u Beogradu je kao preporuke prevencije za fitnes klubove i teretane naveo sledeće obaveštenje:

1. Pre puštanja u rad, napraviti plan rada u pogledu organizacije funkcionisanja objekata u uslovima primene neophodnih mera zaštite.

2. Obezbediti potrebnu količinu propisane lične zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava za zaposlene i korisnike.

3. Na vidnom mestu istaknuti pravila ponašanja i uslove korišćenja usluga T/FK u vreme epidemije korona virusa. O ovim pravilima obavestiti svakog korisnika prilikom ulaska u T/FK, kao i elektronskim putem ili putem telefona pre najavljenog dolaska.

4. Korisnici usluga moraju unapred zakazati telefonom, mobilnim telefonom ili elektronskom poštom termin za korišćenje usluga T/FK, kojom prilikom se obaveštavaju o uslovima korišćenja.

5. Na ulazu u klub postaviti dezobarijeru.

6. Prilikom ulaska zaposlenih i korisnika obaviti dezinfekciju ruku sa nekim od preporučenih dezinfekcionih sredstava (poželjno 70% alkohol) putem dozera ili pumpice sa raspršivačem (opciono suva dezinfekcija gelom).

7. Poželjno je posedovanje beskontaktnog toplomera kojim bi se svakom korisniku i zaposlenom prilikom ulaska izmerila telesna temperatura.

8. Broj korisnika koji borave u isto vreme u T/FK, kao i uslovi i način korišćenja rekvizita i programa moraju biti kontrolisani od stane ovlašćenog lica T/FK, tako da se u potpunosti ispoštuju ove kao i druge važeće preporuke zdravstvenih službi u cilju prevencije širenja Covid19.

9. Angažovati licencirane instruktore koji će pored saveta korisnicima vezano za sprovođenje odgovarajućih vežbi, koordinirati angažovanje i raspored korisnika unutar T/FK i insistirati na sprovođenju navedenih mera prevencije.

10. U ovoj fazi rada T/FK orjentisati se na program individualnog vežbanja uz poštovanje definisanih mera prevencije. Na otvorenom prostoru moguće je organizovati grupne vežbe u kojima nema direktnog kontakta između učesnika i uz poštovanje socijalne distance od minimum dva metra.

11. Rad T/FK organizovati tako da se korisnici primaju uz predhodno zakazivanje u određene termine po grupama, prema predhodno definisanom dozvoljenom broju korisnika u skladu sa obavezom poštovanja fizičkog rastojanja između sprava i korisnika (socijalna distanca), kao i poštovanja drugih navedenih uslova za rad. Dužinu boravka pojedinih grupa prilagoditi vrsti i sadržaju aktivnosti, kao i potrebi obavljanja postupka čišćenja, pranja i dezinfekcije svih rekvizita, opreme i prostorija, posle svake grupe korisnika, a pre ulaska naredne. Na primer, ukoliko se predviđa trajanje vežbi od 1,5 sata, narednih pola sata po izlasku svih korisnika sprovesti postupak provetravanja, čišćenja, pranja i dezinfekcije.

12. Raspored opreme, sprava i drugih rekvizita za vežbanje, odnosno organizacija aktivnosti mora biti takva da u svakom momentu između korisnika bude zadovoljena preporučena socijalna distanca (fizička udaljenost od najmanje 2 metra, a po mogućstvu i više).

13. Sprave za vežbanje i raspored korisnika organizovati tako da prilikom forsiranog disanja korisnici nisu okrenuti jedni ka drugima.

14. Potrebno je da korisnici ponesu sa sobom ličnu zaštitnu opremu (maske i rukavice) u većem broju (za zamenu u slučaju ovlaživanja, oštećenja i sl.), kao i sredstva za dezinfekciju ruku, u protivnom isto im mora obezbediti uprava T/FK.

15. Korisnici usluga moraju koristiti sopstvenu sportsku i opremu za održavanje higijene (peškire, preobuku i dr.), kao i druge lične predmete koji se ne smeju mećusobno razmenjivati (boce sa sredstvima za rehidraciju, čaše i dr.).

16. Korišćenje zajedničkih, pomoćnih prostorija, kao što su svlačionice, tuš kabine i sl. moguće je samo ukoliko postoji mogućnost da se nakon svakog korišćenja izvrši dezinfekcija tih prostorija. Sanitarne prostorije (toalete i prostor za pranje ruku) više puta u toku dana dezinfikovati.

17. Sve vreme rada T/FK omogućiti prirodno provetravanje prostorija, a po izlasku svake grupe forsirano provetravanje, otvaranjem svih prozora i vrata. Ne koristiti veštačko ventiliranje ukoliko je u pitanju split sitem ventilacije (sitem u kome vazduh cirkuliše unutar prostorije prolaskom kroz unutrašnju jedinicu klima uređaja bez razmene istog sa spoljnim svežim vazduhom).

18. Oprema, sprave i rekviziti za vežbanje se moraju dezinfikovati više puta u toku radnog vremena. Preporučljivo je da se korisnicima obezbedi dezinfekciono sredstvo u vidu pumpice sa raspršivačem kojim će oni dezinfikovati opremu, sprave i rekvizite pre svakog korišćenja. Obezbediti ubruse za jednokratnu upotrebu za brisanje vlažnih površina uz naknadno prskanje dezinfekcionim sredstvom, piše zena.blic.rs.

19. Ceo prostor T/FK, sa svim pratećim prostorijama, mora svakodnevno biti detaljno očišćen i dezinfikovan nakon završetka rada.

20. U slučaju sumnje da neko od zaposlenih ili korisnika ima simptome zarazne bolesti COVID-19, (povišena temperatura, kašalj, kratkoća daha i otežano disanje) odgovorno lice kluba dužno je da, bez odlaganja udalji lice iz prostorija kluba, sa preporukom da se odmah javi nadležnom domu zdravlja - KOVID ambulanti. Ukoliko se pojavi takav slučaj odmah obustaviti rad i sprovesti meru detaljne dezinfekcije prostora T/FK i svih pratećih prostorija. Sa radom nastaviti narednog dana nakon dezinfekcije. Uzeti podatke osobe koja je tokom boravka u T/FK ispoljila znake respiratorne infekcije ili povišene temperature i pratiti instrukcije nadležnih zdravstvenih službi o daljem postupanju u slučaju registrovanja pozitivnog nalaza na testu za virus SARS-COV-2 (korona virus).