Stekli su diplomu oralnog higijeničara na Stomatološkom fakultetu, ali nema ih u katalogu zanimanja, pa nema ni posla

Odškolovali samo čak devet generacija takozvanih oralnih higijeničara koji ne mogu nigde da se zaposle jer njihovo zanimanje ne postoji. Jednostavno, nema ga u katalogu zanimanja.

I pored diplome Beogradskog univerziteta, koju su dobili na Stomatološkom fakultetu, ovi ljudi nemaju gde da se zaposle. Rade različite poslove, gde stignu, snalaze se, ali ne i one za koji su se tri godine školovali.