KAKO SE PIŠE: Da li je pravilno "kabel", "kabal" ili "kabl"? Jedna od ovih reči NE POSTOJI u srpskom

Reč koju koristimo skoro svakodnevno, a mnogi to rade potpuno pogrešno.

Foto: Comaniciu Dan/Shutterstock
Foto: Comaniciu Dan/Shutterstock
.

Reč kabl, tj. kabel stranog je porekla, u engleskom i francuskom piše se cable, a u skladu sa izgovorom u tim jezicima i načinom na koji je prilagođena fonetici našeg jezika, ona ne može glasiti kabal, kako se veoma često govori i piše.

- Ovaj kabel je kratak i ne mogu da ga upotrebim.

- Kabl koji si mi dao ne odgovara.

- Nije mi ni bio potreban kabel, uspeo sam da se snađem i bez njega.

Nadamo se da je vaša dilema da li se piše kabal ili kabl razjašnjena, te da više nećete imati nedoumica kad se ukaže potreba da upotrebite pravilan oblik.

Izvor: Magazin.novosti