Džek, lav, jagnje i seno

Džek ima jednog lava, jedno jagnje i snop sena.

.

.

Želi da pređe reku, ali postoji samo jedan čamac i ne može da izdrži težinu više od 2 predmeta istovremeno.

Takođe, Džek mora da se pobrine da lav ne pojede jagnje i da jagnje ne pojede seno, što znači da ne sme da ih ostavi same, bez nadzora.

Kako će Džek preći na drugu stranu reke i kako će preneti seno, jagnje i lava?

Ukoliko niste sigurni koje je rešenje, odgovor možete pronaći ispod.

Foto: Damir Khabirov / Shutterstock
Foto: Damir Khabirov / Shutterstock
.

Odgovor:

Ovo je plan:

- Džek će prvo da preveze jagnje

- Vratiće se po seno, koje će da preveze na drugu stranu a sa sobom će da vrati jagnje

- U čamac će ubaciti lava, a jagnje će ostaviti na ovbali

- Naposletku će se vratiti po jagnje i prevešće gapreko. Na taj način će svi nepovređeni preći na drugu stranu reke.

Izvor: BrightSide.me