Zanimljivosti

Kakve veze imaju Cezar i "carski rez"?

10. januara 49.g. p.n.e. Gaj Julije Cezar izgovorio je čuvenu rečenicu "Alea iacta est" ("Kocka je bačena") i prešao reku Rubikon.To je označilo novo razdoblje u istoriji Rimskog carstva - počeo je građanski rat protiv Pompeja i Senata koji je završen uvođenjem Cezarove diktature. Pripadnici republikanske opozicije ubili su Cezara 4. p.n.e.
10.01.2015. - 11:00h

To je označilo novo razdoblje u istoriji Rimskog carstva - počeo je građanski rat protiv Pompeja i Senata koji je završen uvođenjem Cezarove diktature. 

Zanimljivo je da je naziv „carski rez“ povezan sa rođenjem Gaja Julija Cezara. Rimski imperator Cezar rođen je 12. jula 100. godine pre naše ere, a zna se da je lekar, pošto je Cezarova majka umrla, razrezao i otvorio njen stomak i izvadio ga iz materice.

Pošto je Cezar nosio carsku titulu, takav način rađanja je nazvan „carskim“ odnosno prvobitno „cezarskim“ rezom. Kasnije je usvojen samo naziv „carski“ jer je ovakav porođaj bio privilegija porodilja „plave krvi“.