Zanimljivosti

Zašto se kaže "plakati kao godina"?

Ako niste znali zašto se kaže i kada se koristi izreka "plakati kao godina", ovo je pravi trenutak da naučite nešto novo i upotpunite svoje znanje.
14.09.2014. - 14:06h

U našem jeziku ima više ustaljenih izraza koji označavaju kako neko plače. Kaže se: plače izglasa (kad glasno i jako plače), ili plače kao kiša (kad roni silne suze), ili plače kao da mu kožu deru (kad plačući vrišti, dere se), ili plače kao malo dete (kad odrastao čovek plače bez ozbiljnog razloga).

Sve te izraze lako je razumeti i objasniti, jer oni sami sobom jasno kazuju o kakvom je plakanju reč. Ali, zašto se kaže: plakati kao godina, ili plakati kao godinica?

Odgovor na ovo pitanje krije se u maglinama daleke prošlosti, u davnim vremenima, kada je reč godina imala i neka značenja koja danas uglavnom nema, ber ne u književnom jeziku.

Kada se danas u nas kaže godina, mi pod tim razumevamo ”vreme za koje Zemlja jedanput obiđe oko Sunca” (to je astronomska godina) ili ”vreme od dvanaest meseci, od 1. januara do 31. decembra” (kalendarska godina)...

Ako, dakle, godina može značiti, kao što je nekad uglavnom i značila: ”kiša”, logično je što se, s osloncem na to značenje, može kazati plače kao godina. To je isto kao kad se kaže plače kao kiša.

Što se uz to dodaju i atributi ljuta ili crna, pa se govori: Plače kao (ljuta, crna) godina, takođe je razumljivo. Reč je o pojačavanju izraza koji vezan za tugu i plakanje. A, možda je i u vezi sa nerodnim, gladnim godinama, zbog kojih je mnogo siromašnih proplakalo, pisao je lingvista Milan Šipka.

Izvor: dnevno.rs