Zanimljivosti

Festival tradicije zlatiborskog kraja

U selu Jablanica 12. juna počinje Festival tradicije zlatiborskog kraja Katrandani 2014.
09.06.2014. - 14:53h

Festival tradicije zlatiborskog krajai održava se od 12 do 15. juna, a podrazumeva seoski višeboj i demonstraciju pečenja katrana na tradicionalan način, onako kako su to naši dedovi radili vekovima unazad.

Program festivala:

Katrandani: 

12.06 u 15 č.-potpaljivanje katranice, a zatim, danonoćno 48-časovno dežurstvo uz aktivno učešće posetilaca-znatiželjnika u procesu pečenja.

14.06. u 15 č.-Otvaranje katranice,istakanje katrana

14.06. u 20 č. –Kulturno-umetničk i program, protagonista muzičke tradicije

Višeboj:

15.06. u 9 č.- Doček gostiju
10 č.- Kulturno – umetnički program
11 č.-Svečano otvaranje Višeboja
11,20-Skok u dalj iz mesta
11,40-Bacanje kamena s ramena
12 č.-Prevlačenje klička
12,20-Ručno prestrugivanje testerom-kladarom
12,50-Ručno struganje dubećom testerom
13,30-Trka konja
14 č.-K u l t u r n o-u m e t n i č k i p r o g r a m
15 č.-Vuča na vlaci konjskom zapregom
16 č.-Vuča na vlaci volovskom zapregom
17 č.-Skok uvis iz mesta
17,20-Prevlačenje rukom na brvnu u sunožnom stavu
17,40-Puzanje uz banderu
18 č.-Prevlačenje konopca
19 č.-Proglašenje pobednika i svečano zatvaranje Višeboja