Zanimljivosti

Pomozite ljudima da pređu most! Mrkli je mrak, jedna baterijska lampa, most je predugačak, a vreme ograničeno!

Četiri čoveka žele da pređu most. Jednom je potrebno 10 minuta za prelazak, drugom pet, trećem dva i četvrtom samo jedan minut.

07.06.2021. - 17:00h

Međutim, mrkli je mrak, a oni sa sobom imaju samo jednu baterijsku lampu. Most može da izdrži samo dve osobe istovremeno, a previše je dugačak da bi se dobacivali lampom. Neko uvek mora da se vrati i osvetli put onima koji još nisu uspeli da pređu.

Kada dvojica prelaze most zajedno, potrebno im je onoliko vremena koliko bi onom sporijem trebalo za prelazak.

Kako da pređu most za tačno 18 minuta?