Zanimljivosti

Legenda o izgradnji starog mosta u Mostaru

U periodu kada su Turci zauzeli Mostar, u neposrednoj blizini današnjeg Starog mosta nalazio se drveni most na lancima, kojim su se Turci neko vreme služili. Taj je most sredinom 16. veka dotrajao i nije mogao zadovoljiti potrebe Turaka pa su Mostarci zamolili Carigradsku portu da odobri izgradnju mosta od kvalitetnijeg materijala.

16.09.2020. - 15:00h
Stari most
Stari mostfoto: Depositphotos/ Author bloodua

Prema projektu mimara Hajrudina, učenika čuvenog Sinana, velikoga turskog graditelja iz 16. veka, sagrađen je most raspona 28,70 metara, sa lukom visine od 21 metra od letnjeg vodostaja, a širok 4,5 metara. Most je građen od tesanog kamena zvanog tenelija, koji je vađen iz kamenoloma u Mukoši, oko 5 km južno od Mostara. U konstrukciju mosta ugrađeno je preko 456 kamenih blokova ovog kamena, ali tačan broj nije mogao biti izračunat, jer je deo ovih kamenih blokova, oko 60, u srednjem delu mosta, prilikom njegovih krpljenja, prekriven malterom.

Gradili su ga majstori iz Dubrovnika i iz okoline Popova polja koji su bili nadaleko poznati klesari i zidari. Stari most je završen i pušten u promet u julu ili avgustu 1566. godine. Na uporištu sa leve strane reke uklesan je natpis na arapskom jeziku (KUDRET KEMERI - Snaga svoda).

O mostu su pisane i pevane mnoge pesme, a slavni Evlija Čelebi o mostu kaže: ...Kada se ovaj most pogleda iz daljine, izgleda okrugao kao luk iz kojeg je tek izletela strela, pa je tako stao. Neimarski ukus, preciznost, eleganciju, koja je unošena u ovu divnu kamenu tvorevinu, nije pokazao nijedan stari neimar. Otkako je sazidan ovaj visoki most, otada ovamo dolaze neki veziri, prvaci i visoki dostojanstvenici da ga vide. I sedeći u spomenutom čardaku, oni posmatraju kako mnoga smiona deca šehera stoje spremna na ivici mosta. I kad se zatrče i skoče sa mosta, padaju dole u reku i lete u vazduhu kao ptice, praveći, svaki od njih, posebnu vrstu akrobacije...

O Starom mostu i njegovoj izgradnji i graditeljima su pričane mnoge priče i legende. Neke od njih kažu da je mimaru bila određena smrtna kazna ako bi se luk mosta ikada raspao. Nema ni podataka da je Hajrudin ikada video svoj most. Umesto Hajrudina, izvođač gradnje mosta je bio lokalni čovek, Mehmed Karađoz.

Sam oblik mosta takođe ima svoju priču, kaže se da on predstavlja život... da sam most predstavlja jednu polovinu kruga, a njegov odraz u vodi je druga polovina kruga, a ta celokupna slika predstavlja život.

Izvor: opusteno.rs