Dramaturg čuvenog kolektiva Rimini protokol gost Narodnog pozorišta

Imanuel Šiper, dramaturg na velikom broju projekata kolektiva Rimini Protokol, biće gost Narodnog pozorišta u Beogradu. Ovaj kolektiv je u značajnoj meri obeležio savremenu izvođačku scenu u Evropi, uvodeći nove strategije stvaranja i načine razumevanja izvođačke umetnosti.

PR
foto: Benno Tobler
foto: Benno Tobler

Šiper će u utorak, 26. februara u 20.30 časova na sceni Raša Plaović održati performativno predavanje Relacione dramaturgije i inscenirana post-demokratija u tetralogiji “Država 1-4”. Tokom predavanja publika će moći da se upozna sa praksom kolektiva Rimini Protokol, kao i sa načinom rada na jednoj od njihovih najnovijih produkcija – tetralogiji predstava “Država 1-4” (2016-18). Ovaj projekat se fokusira na post-demokratske fenomene kao što su globalna obaveštajna mreža, gradilišta i lobiranje, digitalizacija demokratije i preplitanje struktura globalnih kompanija i politike. Šiper će govoriti o specifičnom pristupu radu u savremenom pozorištu, pre svega u pogledu interakcije sa publikom – svaka od četiri predstave sa veoma jasnom političkom temom, podrazumeva jedinstven način obraćanja, organizacije i vođenja publike kroz pozorišni događaj.

Zainteresovani mogu preuzeti besplatne karte na blagajni Narodnog pozorišta u Beogradu. Predavanje će biti održano na engleskom jeziku uz simultani prevod.

foto: Anna Clarks
foto: Anna Clarks

Imanuel Šiper će narednog dana (sreda, 27. februar) održati radionicu “Relacione dramaturgije i strategije interaktivnosti” namenjenu profesionalcima iz oblasti izvođačkih umetnosti. Radionica će se baviti različitim dramaturgijama predstavljanja javnosti i mogućim oblicima interaktivnosti izvođačkog dela u savremenom kontekstu.

Imanuel Šiper (Imanuel Schipper) je predavač i istraživač na nekoliko univerziteta i umetničkih akademija u Nemačkoj i Švajcarskoj. Radi kao dramaturg čuvenog nemačkog izvođačkog kolektiva Rimini Protokoll sa kojima je, tokom mnogih godina, razvio savremen pristup radu u oblasti dokumentarnog pozorišta kao intervencije, kao političke “laboratorije mišljenja”. Šiperov rad se pozicionira između naučnog istraživanja, predavanja i umetničke prakse, polazeći od studija pozorišta ali probijajući granice i zalazeći u polja dizajna, scenografije i kuratorskog rada. Predaje studije performansa i dramaturgije na departmanu za Umetnost i društvene promene u Hambrugu.