Istraživanje pokazalo: Ovo je idealno vreme za vežbanje!

U istraživanju su učestvovali mladići približno jednakih godina, težine i fizičke forme. Oni su bili podeljeni u grupe čiji su članovi dobili zadatak da dižu tegove u različitim periodima dana. Tokom eksperimenta su merene njihove performanse, a na njegovom kraju su analizirani dobijeni podaci.

Nema komentara na izabrani dokument.