Dom i porodica

Najlepša muška i ženska kratka imena i njihovo poreklo

Ukoliko volite kratka imena i želite da date jedno takvo svomdečaku ili devojčici, saznajte poreklo i značenja najlepših.
19.10.2014. - 22:35h

Iva - po imenu drveta iva, ali i kao skraćenica od imena Ivana i Ivanka

Mina - ime koje se najčešće vezuje zaMinu Karadžić, koja se zapravo zvala Vilhelmina

Lav - pogrešno se smatra ruskim, jer ga na tom podneblju ima dosta, a u stvari je grčko

Lea - latinsko, koje znači "lavica"

Luna - latinsko ime za Mesec

Tea - "boginja" na grčkom, ali i nadimak za Teodoru

Maša - ruski nadimak za Mariju

Tina - odmila od Kristina, Valentina, Tijana

Luka - vodeće muško kratko ime poslednjih godina, možda čak i decenije, grčko-latinskog je porekla i znači "onaj koji osvetljava"

Ema - skraćeno od imena Emilija

Janja - grčko ime koje znači "čista, nevina"

Jana - nadimak od svakog ženskog imena koje se završava istim slogovima: Milijana, Marijana, Andrijana, Dragijana...

Relja - muško ime izvedeno od starije verzije Hrelja, grčkog porekla i nepoznatog značenja

Minja - skraćenica od Milene, Mione...

Sanja - nadimak od Aleksandre

Sara - jevrejsko, čije je značenje "kneginja, princeza"

Lara - skraćeno od Larisa

Nina - gruzijsko: od grčkog naziva za asirski grad Ninos, takođe i skraćenica od imena Angelina, Ninoslava...

Una - prema nazivu reke, a na latinskom "jedina"

Tara - ime uzeto direktno iz prirode - po reci i planini

Dina - jevrejsko ime, koje znači "sud, osuda", takođe i nadimak od starih imena Dimitrina, Kostadina, Kostadinka

Zoja - grčko ime, koje znači "život"

Lena - skraćenica od imena Jelena i Milena

Lenka - od milja za Lenu

Nađa - ruski nadimak za imena Nadežda i Natalija

Hana - jevrejsko ime, koje znači "milost, zahvalnost"

Tanja - ruski nadimak od imena Tatjana

Mia - ime latinskog porekla, čije je značenje "moja", takođe i skraćenica od imena Marija - "velika, gospodarica"

Ena - izvedeno iz imena Irena (grčkog imena Eiréne) sa značenjem"mir, boginja mira"

Izvor: yumama.com