Dom i porodica

Koliko je važna uloga muškarca u trudnoći i na porođaju

Iako se odvajkada smatralo da je trudnoća isključivo nešto što se dešava ženi, u današnje vreme sve je više muškaraca koji su uključeni u trudnoću i sam porođaj, čime ne samo što olakšavaju trudnoću svojoj partnerki nego je čine i lepšom i kompletnijom.
02.09.2014. - 08:31h

U „Školi roditeljstva Nada Lazić“ na predavanja i radionice dolaze upravo parovi koji žele da saznaju sve o trudnoći, porođaju i prvim danima sa bebom, a buduće tate nisu samo pratioci već pokazuju značajno interesovanje kada je ova tema u pitanju.

Buduće tate su neopravdano bili zapostavljeni tokom ženine trudnoće, iako i oni prolaze kroz promene, naravno više emotivne nego fizičke. 

"Važno je napomenuti da je muškarac deo trudničkog para, a ne samo muž trudnice", naglašava naša sagovornica Nada Lazić i dodaje:

"Muškarci u periodu trudnoće pokazuju povećano interesovanje za decu uopšte, sve češće govore o sopstvenom osećanju ispunjenja i ponosa što će postati očevi, radije traže društvo poznanika koji su već očevi, više su i češće u kontaktu sa svojim roditeljima nego pre, ali su i veoma zabrinuti za tok i ishod trudnoće.“

Prisustvo porođaju – veća bliskost

Analizama toka porođaja kojima su prisustvovali i očevi utvrđeno je da porođaj u proseku kraće traje, upotrebljava se manja količina lekova protiv bolova, parovi koji zajedno prođu kroz iskustvo porođaja govore o većem stepenu zadovoljstva događajem, kao i o doživljaju zajedništva i utisku da su jače emocionalno vezani posle zajedničkog porođaja.

"Važno je napomenuti da očevi koji su prisustvovali porođaju brže, bolje i lakše prihvataju ulogu oca. Ovo se odnosi na kvalitet i dužinu interakcije sa detetom i učestvovanje u aktivnostima oko nege bebe i malog deteta. Očevi su podjednako uspešni u nizu aktivnosti vezanih za brigu i negu bebe, kao što su hranjenje, povijanje i slično, i vrlo uspešno i spremno prepoznaju i reaguju na mnoge detetove neverbalne signale i poruke", kaže Nada.

Tata je važan koliko i mama

Očevi su jednako kompetentni roditelji kao i majke. Kompetencija roditelja se definiše kao osetljivost roditelja da prepozna detetove signale i reaguje na njegove potrebe. Očevi neosporno doprinose dečjem emocionalnom, socijalnom i intelektualnom razvoju. Očevo prisustvo u porodici pospešuje detetovo mentalno zdravlje i intelektualno napredovanje. U porodicama u kojima je nedostajala očinska figura, kod dece su se stvorili problemi u formiranju identiteta. Deca pokazuju nedostatak sigurnosti, odloženo sazrevanje, antisocijalno ponašanje ili naglašenu introvertnost.

Dečaci koji odrastaju bez oca obično naginju ili antisocijalnom ponašanju ili preteranoj feminizaciji ponašanja i stavova. Kod devojčica koje su rasle bez očinske figure se kasnije javljaju izrazite i dugotrajne poteškoće u uspostavljanju odgovarajućih kontakata i veza sa muškarcima.

Iz svega navedenog nije teško zaključiti da je za decu tata podjednako važan kao i mama, a ta neraskidiva veza počinje još dok je dete u maminom stomaku. Dakle, dragi muškarci počnite da radite na toj vezi što pre!

Sve o Škola roditeljstva Nada Lazić saznajte OVDE.