Dom i porodica

Takmičenje beba u plakanju

U našoj sredini se veruje da nije dobro da bebe plaču i zato čim beba zaplače, roditelji i ostali ukućani skaču na noge da je umire. U Japanu se prema bebinom plaču odnose sasvim drugačije. Oni veruju da je dobro da beba plače jer se tako teraju zli duhovi, a ujedno pokazuje i da je beba dobrog zdravlja. Saglasno tom verovanju, japanci već 400 godina unazad organizuji Naki Sumo festival - takmičenje beba u što dužem i glasnije plakanju.
12.05.2014. - 09:35h

Da bi se bebe podstakle da plaču, glavnu ulogu imaju rvači koji svojim grimasama i kricima plaše bebe i izazovu njihov plač. Naravno pobednik je beba koja je najglasnija i najistrajnija u plakanju.