Dom i porodica

Deca koja sisaju su inteligentnija

Prema najnovijim istraživanjima, deca koja su sisala pokazuju bolje akademske rezultate nego njihovi vršnjaci koji su hranjeni mlečnom formulom…
28.12.2013. - 10:04h

Istraživači su upoređivali rezltate dece na kraju školske godine i otkrili da su dojena deca imala bolje akademske rezultate od dece koja nisu sisala u ranom detinjstvu.

Ono što je važno, učitelji, koji su ocenjivali decu nisu znali na kojio način je koje dete hranjeno, niti da je to predmet istraživanja, pa se rezultati smatraju pouzdanijim.

Dojenje je povezano sa boljim uspehom na svim poljima, ali najviše u komunikacijama, jeziku i pismenosti, razumevanju sveta i psihičkom razvoju.

Ova deca dobijala su veće ocene i u ličnom, emocionalnom i socijalnom razvoju, kao i kod rešavanja problema, rezonovanja, računanja i kreativnosti. 

Rezulti ovog istraživanja glase da što duže dete sisa, veća je verovatnoća da će dostići dobar nivo obrazovnog uspeha već sa 5 godina, a to će odrediti njegov akademski život i karijeru u daljoj budućnosti.