Dom i porodica

“Ako umrem želim da se o mom detetu stara…” Da li treba omogućiti roditeljima da odrede staratelja svojoj deci u slučaju da se njima nešto desi?

Inicijativa za izmenu Porodičnog zakona je pokrenuta. Ono što je trenutno u fokusu je pitanje da li treba omogućiti roditeljima da za života odrede potencijalnog staratelja svojoj deci u slučaju da im se nešto desi? Ko odlučuje o starateljstvu sada, a ko bi odlučivao ako bi se promenio zakon, bila su pitanja u “Jutru sa Jovanom i Srđanom” za Vesnu Dejanović iz Unicefa, Jasminu Mihnjak sa portal Bebac i Kristinu Pavlović, advokata.
19.11.2018. - 09:30h

Kod nas konačnu odluku donosi Centar za socijalni rad i roditelji nemaju nikakvu mogućnost da se izjasne o tome. To ne mora da bude konačna odluka, ali roditelj treba da ima mogućnost da odredi i preporuči staratelja svom detetu, rekla je Jasmina Mihnjak. Trenutno je situacija takva da ukoliko bi preminuo samohrani roditelj, brigu o detetu preuzimaju najbliži srodnici, sve dok Centar ne donose konačnu odluku.

U svetu je situacija malo drugačija, roditeljska volja se mnogo više uvažava.

Međunarodni standardi apsolutno daju primat rešenjima da dete ostaje u široj porodici ili sa osobama koje su mu bliske, rekla je gospođa Dejanović iz Unicefa. Ovo rešenje se primenjuje u zemljama Severne Amerike, mada i tamo konačnu reč daje služba za brigu o deci, budući da uvek može doći do promene okolnosti, ili se može ustanoviti eventualna nepodobnost osobe koja je izabrana za staratelja. I uvek moramo uzeti u obzir da i dete ima pravo da izrazi svoje mišljenje, kazala je Dejanović.

Šta bi donelo ovakvo rešenje u srpskim uslovima, kakva bi bila uloga centara za socijalni rad, pogledajte u video prilogu koji sledi.