Dom i porodica

Tate, uključite se u dnevne aktivnosti svoje dece, radite sa njima domaći, biće korisno za njihov razvoj

Istraživanja pokazuju da većina tata nije uključena u roditeljstvo. Malo je očeva koji,recimo, rade domaći zadatak sa svojim detetom. O tome je u emisiji "150 minuta" govorio Miša Stojiljković, iz udruženja „Gnezdo“ koje ima zadatak da podrži i promoviše uključivanje očeva u roditeljstvo.
03.09.2018. - 10:00h

Ono što najčešće „sprečava“ tate da preuzmu aktivno svoju roditeljsku ulogu je tradicija, verovanje da su kućni poslovi vezani za žene, majke, a tu spadaju i domaći zadaci. A nauka, kako kaže, Miša Stojiljković pokazuje da je mnogo bolje za sve u porodici, posebno za dete da je tata uključen, a od izuzetnog značaja je odnos između očeva i sinova.

Kako očevi utiču na ponašanje i razvoj svojih klinaca, na inteligenciju, usvajanje brojnih stavova, pogledajte u prilogu.