Život

Ne propuštate turske serije? Evo šta bi trebalo da znate o orijentalnoj kulturi

Svaka kultura ima svoju težinu i vrednost, pa o njoj treba učiti i istraživati jer time obogaćujemo sebe.
14.03.2014. - 15:16h

Obično kada spomenemo ''orijent'' odmah pomislimo na Tursku, mada tu ima arapskog i persijskog uticaja. Orijentalna kultura je tradicionalni naziv za sve što pripada Istočnom svetu ili je na Dalekom istoku i vezano je za islam.

Širenjem islama razvijali su se i gradovi koji maju svoje specifičnosti te čine poseban tip grada i nazivaju se orijentalni ili islamski gradovi. Zanimljivo je spomenuti i to da se kod nas u pojedinim delovima Srbije, najpre u Sandžaku, može osetiti orijentalni uticaj.

Propovedač islama bio je Muhamed s.a.w.s. Islam je uticao kako na ostale stvari, tako i na umetnost. Najčešće odlike ove umetnosti su uglavnom biljni motivi, prelepa kaligrafija izvedena ukrašavanjem arapskog pisma, odsustvo figurativnosti, kao i sitni detalji uglavnom izrađeni od zlata i drugih skupocenih materijala. Sve što možemo videti u ovoj kulturi i umetnosti, rađeno je prema religiji.

Sve postojeće hvali i veliča Allaha dž.š. i upravo u tome je opšta harmonija. Usled oštrih kodeksa ponašanja u islamskom kulturno-civilizacijskom pogledu na svet, on ima znatan uticaj na ponašanje vernika pri izboru odeće, potrošnji hrane, ponašanje porodice, te ponašanje grupa i pojedinaca. Svaka vera je na svoj način zahtevna u smislu poštovanja onoga što ona proklamuje, pa takav je i islam.

Neke od brojnih odlika islama su umerenost i ravnoteža u svim segmentima zivota, zdravo rasuđivanje, poštovanje i vaspitanje iz porodice, kao i poštovanje svih ostalih kultura i religija. U Istočnjačkim državama, ali i kod nas, brojne su prelepe džamije i mnoga islamska obeležja koja vredi posetiti.