Život

Vežbajte vožnju po snegu

Svi saveti ovog sveta neće biti od pomoći kada se nađete u kritičnoj situaciji, a nemate praktičnog iskustva. Zato malo provežbajte na mestima pogodnim za to (npr. širokim praznim parkinzima).
02.02.2014. - 10:40h


Prvo simulirajte naglo kočenje. Krenite polako, pa postepeno povećavajte brzinu i svaki put oštro zakočite – kao da je pešak izleteo ispred vas.

Tako ćete steći okvirnu sliku o ponašanju svog automobila na klizavoj podlozi. Pratite kojom ste se brzinom kretali pre kočenja, a zatim zamislite da ste na putu i da se krećete dva, tri ili četiri puta većom brzinom. Nakon toga ćete sigurno držati veću distancu od drugih vozila u saobraćaju.

Radite i na skretanju. Zatim istovremeno kočite i skrećite – možda ćete biti iznenađeni kako se vaš automobil sa novim zimskim gumama iznenada pretvorio u neupravljivu gomilu gvožđa.

Veoma je važno da upoznate svoj automobil, bez obzira na dosadašnje vozačko iskustvo. Posebno obratite pažnju na rad elektronskih sistema za pomoć u vožnji, kao što su ABS, ASR ili ESP.

Ne zaboravite da ABS produžava kočenje po snegu! Ovaj sistem sprečava blokiranje točkova prilikom kočenja (i ništa drugo). Dakle, kod automobila bez ABS-a, točkovi se blokiraju, gomilaju sneg ispred sebe i „ukopavaju“ se, dok kod onih sa ABS-om nastavljaju da se okreću i znatno produžavaju zaustavni put.

Ova tema je veoma komplikovana, pošto zavisi od vrste površine po kojoj vozite (npr. asfalt potpuno pokriven ledom preko kojeg je pao sneg od dva-tri centimetra i asfalt bez leda sa snegom od deset i više centimetara potpuno su različite priče), od vrste/kvaliteta pneumatika, generacije i sofisticiranosti ABS sistema... Postoje i prilagodljivi ABS sistemi, koji „prepoznaju“ podlogu i u skladu s tim menjaju svoju reakciju.

Stoga vas ohrabrujemo da u bezbednim uslovima naučite kako automobil reaguje prilikom kretanja, oštrijeg ubrzavanja, skretanja, kočenja, istovremenog skretanja i kočenja (kada pokušavate da istovremeno usporite i izbegnete neku prepreku)...

Najvažnije pravilo je da se ništa ne čini naglo – bez oštrog kočenja, ubrzavanja ili skretanja. Elektronska kontrola stabilnosti (isti sistem pod različitim imenima - ESP, ESC, VDC, DSC...) nije od velike pomoći na klizavom putu. Ukoliko nema dovoljno trenja između podloge i pneumatika, ESP će bezuspešno pokušavati da vas vrati dok automobil proklizava.