Život

Zašto treba što pre da posetite Novi Pazar?

Novi Pazar je multietični i multikulturni grad u kojem se susreću zapadna i istočna civilizacija...
29.01.2014. - 10:37h

Novi Pazar je poznat po svojim izuzetnim prirodnim bogatstvima i kulturnim vrednostima. U njegovoj blizini se nalaze najlepši obronci planina Pešteri, Golije i Rogozne kao i reke Raška, Jošanica, Deževska i Ljudska. Ovaj grad predstavlja atraktivno i primamljivo mesto, a tome svedoči činjenica da je u proteklim godinama ovde boravilo oko 60 hiljada stranih turista. Novi Pazar predstavlja ekonomski, kulturni i obrazovni centar Sandžaka. Od Beograda je udaljen oko 300 kilometara, a osnovao ga je Isa-beg Ishaković. 

Poznato je da je Novi Pazar nekada bio jedan od najvećih gradova u Evropi. Novi Pazar ima burnu i bogatu prošlost. Mesto na raskrsnici puteva koji su vodili od Dubrovnika prema Nišu, Istanbulu, Beogradu, Sarajevu i Pešti, vrlo brzo je postalo razvijena sredina.

Posebnu vrednost ovog multietničkog i multikulturalnog prostora, gde se susreću zapadna i istočna civilizacija, čine mnogobrojni kultuno-istorijski spomenici . Obzirom da je ovo područje bilo pod uticajem islamske kulture, svojom brojnošću se posebno izdvajaju džamije. Dragulj islamske arhitekture u Novom Pazaru je Altun-Alem džamija, sagrađena pored važnog trgovačkog puta, zatim Arap džamija koja je jedan od najstarijih objekata u gradu.

Važno je obići Amir Agin han, gradsku tvrđavu sa Kulom motriljom i Isa begov hamam,koji je jedan od retkih očuvanih hamama u Srbiji. Na prostoru grada je Petrova crkva , stari grad Ras, zatim manastir Đurđevi Stupovi , manastir Sopoćani i mnogi drugi. To je i grad mladih, poznat po preduzetnicima, ali pre svega, kao mesto u kome se prožimaju staro i novo, tradicionalno i moderno.

Važno je pomenuti da dok obilazite spomenike u okolini Novog Pazara, kao i centar grada, osetićete šarm i izuzetnu gostoprimljivost domaćina. Ovaj grad takođe odlikuje dobra kuhinja. Između ostalog, atraktivna mesta za izlazak su restorani na gradskom trgu, u centru grada, ali i na periferiji.