Život

Uloga sporta u životu mladih

Koliko se mladi u svetu bave sportom i kakva je uloga sporta u njihovim životima?
20.01.2014. - 12:24h

Poznato je da deca 21. veka žive izrazito nezdravim životom, da se nezdravo hrane i vreme uglavnom troše na internetu.

Nije teško utvrditi ni zašto je to tako. Roditelji, kako na zapadu tako i kod nas (budući da ubiramo samo najgore iz tog dela sveta), kao robovi kapitalizma, nemaju vremena za kvalitetno vaspitavanje i odgajanje dece. Deca su u dobroj meri prepuštena sama sebi.

Naravno, detetu je pristupačnije i lakše da upali računar i tako ubija dosadu, nego da ode do parka i bavi se fizičkom aktivnošću. To dovodi do toga da se deca prerano upoznaju sa nekim stvarima, umesto da se kod njih neguje sportski i takmičarski duh. Posledice su brzo i jasno vidljive u svakom segmentu života mladog čoveka, od (ne)uspeha u školi pa do socijalnih veština. Ono što takođe veoma plaši, jeste mogućnost lančane reakcije, tj. pitanje da li će deca iz takve sredine, biti sposobna da sopstvenu decu kvalitetno vaspitaju i usmere.

Naravno, nije ni sve tako crno. Ima i dece koja se bave sportom. Njih treba čuvati i ulagati u njihov razvoj. Naša država deluje prilično indolentno i nezainteresovano, sve dok sportisti, koji su godinama trenirali u neljudskim uslovima ne donesu uspeh, od kojeg i oni mogu da profitiraju.

S druge strane, kapitalistički zapad, koji neosporno utiče na stvaranje sve većeg broja nezdrave dece, ipak potpomaže svoje talente. Oni imaju vrhunske uslove za rad i trening.

Dakle, činjenica je da su deca u svetu, ili bolje reći deca u zemljama zatrovanim kapitalizmom, nedovoljno posvećena sportu i fizičkoj aktivnosti, i da je život koji oni vode neprirodan, loš i nezdrav.

Situacija nije obećavajuća, ali posvetimo se pre svega sebi i sebi bliskima, i trudimo se da naš život bude dobar, zdrav i prirodan.