Šta je sve spreman da uradi da bi zaštito svoju porodicu?