Švedska podrška zaštiti izbeglica u Srbiji

Švedska agencija za međunarodnu razvojnu pomoć odlučila je da podrži Međunarodni komitet spasa (IRC) sa 311.000 evra kako bi se kroz osnaživanje kapaciteta lokalnih partnera obezbedila sveobuhvatna zaštita izbeglica u Srbiji.

Zaštita izbeglica usmerena je između ostalog na širenje informacija jer postoji velika potreba da se izbeglicama pruže tačne i ažurirane informacije kako bi ljudi na osnovu njih mogli da donose odluke i bezbedno nastave svoje putovanje.

Dugi oblici pomoći koji će biti obuhvaćeni su, između ostalih, podela artikala koji ne podrazumevaju hranu, identifikacija ranjivih slučajeva i upućivanje na dalju pomoć.

Podrška će se sprovoditi u partnerstvu sa srpskim humanitarnim nevladinim organizacijama i u koordinaciji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije i UNHCR-om, saopštila je vlada Švedske.

Švedska pruža značajnu pomoć aktivnostima više humanitarnih organizacija u zemljama iz kojih izbeglice dolaze, u njihovim susednim zemljama, kao i u Evropi. Na primer, švedska pomoć aktivnostima UNHCR-a u 2015. godini iznosi 67,9 miliona evra.

"Švedska među zemljama koje su primile najveći broj izbeglica, ali i dalje vidimo da postoji velika potreba za podrškom i zaštitom u zemljama koje se nalaze na ruti izbeglica. Srbija je u ovoj izbegličkoj krizi reagovala veoma pozitivno i konstruktivno i mi želimo da podržimo ove napore, ” rekao je Torgni Svenungson, šef odeljenja razvojne pomoći pri Ambasadi Švedske u Beogradu.

Švedska je u 2014. godini odobrila najveći broj zahteva za azil u Evropskoj uniji u odnosu na broj stanovnika. Do novembra 2015. godine, Zavod za migracije Švedske primio je 149.000 zahteva za azil.

Izvor: Tanjug