SAD izdale prvi pasoš u kojem je pol osobe označen kao „Iks“

Dokumenta vlade moraju da se uklađuju realnosti i to je upravo učinjeno u SAD koje su izdale prvi pasoš u kojem je pol osobe označen kao „iks“. To je prekretnica u priznavanju prava onim ljudima koji sebe ne vide ni kao muškarca ni kao ženu. Ova opcija je nebinarna, interseksualna i treba da bude dostupna rodno neprilagođenim ljudima.