Kada RAČUNI ZA KOMUNALIJE, PARKING i druge usluge ZASTAREVAJU i na koji datum na računu treba da obratite pažnju?

Zaboravili ste da platite račun za komunalije, usluge mobilne ili fiksne telefonije, parking ili bilo koju drugu uslugu od opšteg ekonomskog interesa? Poverilac u vidu izvršitelja kog šalje komunalno preduzeće, pre ili kasnije, poslaće vam tužbu. Obratite pažnju na datum kada vam je tužba poslata, jer vas taj podatak može poštedeti plaćanja kamata i skupog sudskog postupka.

Foto: Prva TV
Foto: Prva TV
.

Malo građana zna da Zakon o obligacionim odnosima daje dužniku pravo da se pozove na klauzulu o zastarevanju dugovanja za komunalije u roku od godinu dana. Na koji jedino način građani mogu da ostvare ovo pravo i šta se dešava u slučaju kada se dužnici ne oglase ni posle godinu dana, saznajte u prilogu koji sledi: