Info

Nasilnicima oduzimanje oružja i slanje na lečenje

Nasilnici u porodici ubuduće neće moći da poseduju vatreno oružje, postojaće mogućnost da budu poslati na lečenje u zdravstvene ustanove, ali i da u prekršajnim postupcima budu kažnjeni za eventualno psihičko uznemiravanje žrtve.
21.05.2015. - 16:53h

To su konkretni predlozi današnjeg sastanka za sistemsku borbu u suzbijanju krivičnih dela protiv polne slobode i protiv braka i porodice i odvraćanja eventualnih izvršilaca, na kojem su učestvovali ministri pravde, policije i rada Nikola Selaković, Nebojša Stefanović i Aleksandar Vulin,  koordinatorka Sigurnih kuća i Savetovališta protiv nasilja u porodici Vesna Stanojević, Republički javni tužilac Zagorka Dolovac i direktor policije Milorad Veljović.

Prema Selakovićevim rečima, na sastanku su razmatrane mogućnosti preduzimanja efikasnijih i boljih mera u borbi protiv nasilja u porodici i prevenciji tih krivičnih dela.

Kako je objasnio, postignut je dogovor da se formira ekspertska radna grupa koja će ove nedelje početi s radom, a zatim pred učesnike današnjeg sastanka izaći s konkretnim predlozima mera i rešenja.

Imajući u vidu da je, kada je reč o nasilju u porodici, najveći problem upravo period od prijavljivanja nasilja do reagovanja državnih organa, Selaković je naglasio da je potrebno da se napravi dobro savezništvo između nadležnih organa i nevladinog sektora.

"Ministarstvo pravde je dalo inicijativu da se formiraju radne grupe koje će činiti kontakt osobe u organima - Višem i Osnovnom javnom tužilaštvu, u policijskim upravama i stanicama, u centrima za socijalni rad...", rekao je Selaković.

On je dodao i da je razmatrana mogućnost da se, u cilju efikasnijeg delovanja, uvede kažnjavanje prestupa koji nisu krivična dela i za koje ne postoji sumnja da je izvršeno krivično delo, ali mogu da budu tretirana kao prekršaj.

"Razgovarali smo o nekoj vrsti ugrožavanja spokojstva žrtve, uznemiravanja i psihičkog nasilja. Primera radi, počinilac je izašao iz zatvora posle šest meseci i psihički maltretira žrtvu, sedi joj ispred stana... Tu je prostor za eventualno eventualno uvođenje određene vrste prekršaja, da se kroz hitan prekršajni postupak dobije zatvorska kazna", rekao je ministar pravde.

Selaković je istakao i da će, na predlog Ministarstva za rad, posebna pažnja biti usmerena na tretman počinioca nedela, odnosno praćenja izvršavanja izrečenih mera.

"Tu imamo veliki problem u praksi, jer se na zadovoljavajući način ne prati sama ličnost izvršioca krivičnog dela", rekao je Selaković.

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da je to ministarstvo već uputilo depešu i donelo nekoliko strukturnih promena, poput formiranja posebnog odeljenja unutar Uprave kriminalističke policije, koje će se baviti isključivo sankcionisanjem i prevencijom nasilja u porodici.

"Sve policijske uprave i stanice odrediće radnike kriminalističke policije za nosioce aktivnosti, umesto do sada policije opšte nadležnosti, i usmeravće postupanje policijskih službenika i procesuiranje svih slučajeva nasilja u porodici", rekao je Stefanović.

On je dodao da će se ti pripadnici kriminalističke policije odmah obraćati republičkom tužiocu, čak i kada ne postoje naznake da je reč o slučaju nasilja u porodici, kao i centrima za socijalni rad.

"Odmah će biti obaveštene i nadležne zdravstvene ustanove koje će biti uključene u radnu grupu", rekao je Stefanović.

Ministarstvo unutrašnjih poslova odmah će vršiti i proveru da li nasilnici ili članovi njihovih porodica koji žive u istom domaćinstvu poseduju vatreno oružje.

"Oružje će im odmah biti oduzimano. Preporuka svim policijskim stanicama i upravama je da to bude i bezbednosna prepreka za izdavanje bilo kakve dozvole za nošenje ili dražanje vatrenog oružja", poručio je Stefanović.

Ministar rada Aleksandar Vulin istakao je da centri za socijalni rad već prijavljuju slučajeve nasilja u porodici, ali da će posle današnjeg sastanka dobiti i imena osoba u tužilaštvu i policiji s kojima će direktno moći da komuniciraju kada je reč o tom krivičnom delu.

On je dodao i da je potrebno izmeniti određena zakonska rešenja kako bi mogao da se usvoji predlog za izricanje obavezne mere lečenja za nasilnike, poput lečenja u psihijatrijskim ustanovama, ili ustanovama za lečenje bolesti zavisnosti.

"Nije dovoljno samo kazniti, nego hajde da vidimo da li taj čovek može da se promeni, da shvati šta je uradio", rekao je Vulin.

Koordinatorka Sigurnih kuća i Savetovališta protiv nasilja u porodici Vesna Stanojević rekla je da je 20 godina, koliko se bavi problemom nasilja u porodici, videla kako teku procesi, koliko ima nasilja u porodici, naglasivši da ga ima više nego što je to moguće zamisliti.

"Posle sastanka prvi put imam nadu da će se nešto zaista promeniti, jer su tri ministra i ostali učesnici dali konkrente predloge koji će od ponedeljka biti uzeti u razmatranje", rekla je Stanojević, zaključivši da Srbija ima dobre zakone, ali da manjka njihova primena.

Izvor: Tanjug