Info

Šta donosi novi Zakon o posedovanju oružja?

Predlog zakona o oružju i municiji omogućiće efikasnu kontrolu posedovanja i prometa oružja čime će se sprečiti njegove zloupotreba i poboljšati bezbednost građana Srbije, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
18.02.2015. - 12:26h

Stefanović je, obrazlažući taj predlog zakona u skupštini, rekao da će, s druge strane, legalnim vlasnicima oružja biti omogućeno da ga nesmetano poseduju i koriste u zakonom dozvoljene svrhe - za lov, sport, kolekcionarstvo i samoodbranu.


Stefanović je naveo da će novim zakonom, koji će biti usklađen sa direktivama EU, biti pooštreni uslovi za posedovanje oružja. “Osim onih koji su postojali ranije, u zakonu su predviđena i dva nova uslova - zdravstvena sposobnost koja je ranije postojala kao mogućnost i to samo prilikom nabavljanja oružja, kao i opravdani razlog za posedovanje oružja što je novina u zakonu”, rekao je ministar.

On je objasnio da će se zdravstvena sposobnost dokazivati prilikom podnošenja zahteva za nabavku oružja, a obavezno će se proverava na svakih pet godina. 

Podzakonskim aktima bliže će se urediti uslovi koja lica moraju da ispunjavaju u pogledu zdravstvene sposobnosti, dodao je Stefanović. “Opravdani razlozi za posedovanje oružja kao uslovi za njegovu nabavku dokazuju se članstvom u sportsko- streljačkoj organizaciji, za sportsko oružje, zatim lovnom kartom za lovačko oružje i dokazima ugrožene bezbednosti za oružje za ličnu bezbednost”, precizirao je Stefanović.

Prema njegovim rečima, policiji je ostavljena mogućnost da zabrani posedovanje oružja kada osnovano proceni da bi ga vlasnik mogao zloupotrebiti.

Stefanović je dodao da ne postoji precizna evidencija o ilegalnom oružju navodeći da postoji procena da ih ima između 200.000 i 900.000 komada nelegalnog oružja. “Sama ova razlika u proceni pokazuje da mnogo toga mora da uradimo u budućnosti da bismo ovaj problem rešili”, istakao je ministar.

MUP: U SRBIJI IZMEĐU 200.000 I 900.000 NELEGALNOG ORUŽJA

U Srbiji prema nezvaničnim podacima ima između 200.000 i 900.000 nelegalnog oružja, rekao je predstavnik MUP Miljko Simović na sednici skupštinskog Odbora za evropske intergacije koji je prihvatio u načelu Predlog zakona o oružju i municiji. 

Obrazlažući članovima odbora predloženi zakon koji je na dnevnom redu današnje vanredne sednice parlamenta, Simović je rekao da je od 1992. bilo pet legalizacija oružja, navodeći da je 2007. legalizovano između 8.000 i 9.000 komada oružja, dok je tokom vanredne situacije 2003. bila jedina uspešna legalizacija kada je prikupljeno 50.000 komada oružja i milion komada municije. “Na teritoriji Srbije, sive su procene, ima između 200.000 i 900.000 nelegalnog oružja”, kaže Simović koji je pomoćnik načelnik Uprave za upravne poslove, navodeći da je to ogroman broj. 

Naglasivši da postoji potencijalna opasnost od crnog tržišta, predsednik skupštinskog odbora Aleksandar Senić pitao je o odredbi koja predviđa da se legalizacija raspiše tek godinu dana nakon stupanja na snagu zakona.

Simović je odgovorio da je predviđeno da legalizacija koju će raspisati ministar traje tri meseca. 

Prema Simovićevim rečima, problem je što postojećim zakonom nije bila predviđena legalizacija, te se to pitanje rešavalo uredbama. 

Izvor: Tanjug