Info

Da li znate gde je Devojački park?

Devojački park je bio jedan od onih zaboravljenih kutaka u samom centru grada, mali kaskadni park u Ulici Kralja Milana, prekoputa kompleksa starog i novog dvora. Iako se nalazi na izuzetnoj lokaciji stajao je zapušten decenijama, a većina prolaznika i turista nije ni primećivala taj prostor od parkiranih automobila.Projekat sanacije parka izradilo je "Zelenilo Beograd", gde su odgovorni projekatanti Janko Krstić i Ana Kolović. Investitor je Grad Beograd. Novi rekonstruisani Devojački park biće otvoren 15.oktobra.
21.09.2014. - 13:15h

Rekonstrukcija koja je u toku podrazumeva otvaranje tog prostora, njegovo bolje iskorišćenje i dostupnost. Pored toga, taj javni prostor se nadovezuje na rekonstruisanu dvorsku baštu zaokružujući širu ambijentalnu celinu.

U najreprezentativnijem delu parka biće postavljen spomenik ruskom caru Nikolaju II, kao počast srpskog naroda vladaru koji je spasao srpsku vojsku posle prelaska Albanije u Prvom svetskom ratu. Pošto su saveznici oklevali da pošalju brodove po prezivele, Nikolaj Romanov je zapretio da će Rusija istupiti iz rata. To je prvi spomenik velikom caru u Beogradu.

Park se prostire na nešto malo iznad 3 000 kvadrata, od čega su zelene površine oko 2 000. Novo rešenje parka zadržava javni karakter prostora na tri potpuno uređena nivoa za odmor i relaksaciju koji se kaskadno spuštaju grebenom ka Ulici Kraljice Natalije. Nivoi su planirani da posebnim uređenjem predstavljaju mikroambijente povezane pešačkim komunikacijama i zelenim nišama.

Na najvišem nivou biće postavljen spomenik, a oko njega formiran najveći plato sa otvorenom vezom ka trotoaru u Ulici Kralja Milana. Plato će na drugoj strani biti oivičen zidom koji se spušta do sledećeg nivoa. Izliveni betonski zidovi se kasnije oblažu riolitom koji se peskira, dok će za pod biti korišćene granitne ploče (40x60x5). Samo gornje stepenice će biti od velikih jednodelnih kamenih ploča, dok ce manja donja stepeništa biti od armiranog betona obložena granitom.

Što se tiče zelenih površina u parku, one će biti uređene kombinovanjem starih i novih zasada. Zelenilo Beograd je i ovde očuvalo staro drveće, pa je sa prednjeg dela presađeno nekoliko stabala na niže pozicije. Žbunasti zasadi biće sađeni gusto, kako bi efekti bili odmah vidljivi. Planirani su i prostori za sezonske cvetnice za dodatnu atraktivnost čitavog prostora. Mobilijar će podrazumevati klupe, gde će one sa naslonom biti postavljene na gornjem platou, a bez naslona uz zidove donjih kaskada. Ceo park će biti osvetljeni dekorativnim osvetljenjem, a cvetne i travnate površine biće pod zalivnim sistemom.

Projekat sanacije parka izradilo je "Zelenilo Beograd", gde su odgovorni projekatanti Janko Krstić i Ana Kolović. Investitor je Grad Beograd. Novi rekonstruisani Devojački park biće otvoren 15.oktobra.

Više informacija: beobuild