Info

Srećan vam Dan prijateljstva!

Danas je Svetski dan prijateljstva.
30.07.2014. - 15:56h


"Ne hodaj ispred mene, možda te neću pratiti.

Ne hodaj iza mene, možda neću voditi.

Hodaj pored mene i samo budi moj prijatelj."

Alber Kami

Ujedinjene nacije su 2011. godine 30. jul proglasile Međunarodnim danom prijateljstva imajući na umu viziju da prijateljstvo među ljudima, zemljama, kulturama i individuama može stvoriti uslove mira i graditi mostove među zajednicama. Svetski dan prijateljstva je inicijativa koju ju je UNESCO predstavio Generalnoj skupištini UN-a još 1997. godine, a koja je definisala kulturu mira kao niz vrednosti, stavova i akcija koje odbacuju sve vrste nasilja uz nastojanja da se spreče mogući konflikti već u samim počecima.