Sinđelići - Ponedeljak, 2. novembar - Lila je znala da se kladi, ali ne u svoju korist

Niko nije znao da je Lila imala životno osiguranje i to sa svim mogućim detaljima. Jezda, i svi ostali misle da bi Lila htela novac od osiguranja da uloži u otkup kafane. Sreten nije siguran, ali kad i deca tako tvrde, on popušta. Ali to nije cela suma...

02.12.2019. - 02:00h
Šta uradili sa novcem od osiguranja
Šta uradili sa novcem od osiguranjafoto: video_media_lib

Fedor pokušava Svetlani da skrene pažnju da Danko nešto krije, ali ona neće da ga sluša. Toliko dugo je čekala Danka. Želi bebu sa njim.